Коронавирусът вероятно ще засегне благосъстоянието на домакинствата в Западните Балкани чрез загуба работни места, доходи и по-малко международни парични преводи, заяви Световната банка.

"В Западните Балкани, без да се вземат предвид мерките на правителството, кризата COVID-19 ще тласне най-малко 400 000 души в бедност и до 950 000, ако кризата се продължи", заяви Световната банка в Regular Economic Report, фокусиран върху бедността и благосъстоянието на домакинствата в Западните Балкани.

Много от онези, които биха били на-засегнати заради кризата, не получават социална закрила, освен ако не се разширят програмите, а тези работници без достъп до застраховка за безработица и друга подкрепа са особено застрашени, пише Seenews.

"Работниците емигранти, особено тези, чиято заетост е временна или неформална, могат да загубят работни места в европейските страни, засегнати силно от блокирането. Някои от тези емигранти ще се завърнат в домовете си, изложени на риск да останат безработни и без достъп до социална закрила.

Световната банка препоръча на правителствата в Западните Балкани да осигурят продоволствена сигурност, подслон и основни социални услуги за най-уязвимите, както и да защитят доходите и да улеснят възстановяването в работните сектори.