За първи път от 2009 г. инвестициите у нас имат ръст от 23% и достигат 1,6 мрлд. евро, което е рекорд от много време насам и видимо тези показатели говорят, че България върви в правилната посока. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски, който участва в осмата национална дискусия на тема „Да! На българската икономика”, организирана от в. Стандарт.

Министър Лукарски обърна внимание и на статистиката на Евростат, според която България е на първо място по приток на преки чуждестранни инвестиции като дял от БВП за 2015 г. сред всички страни в региона от Централна и Източна Европа. У нас този дял е 3,6%, с което изпреварваме Словения, Унгария, Румъния и Сърбия, както и балтгийските републики.

Министър Лукарски изтъкна още, че както инвестициите, така и промишлеността формират висок дял от БВП на страната. Една четвърт от Брутния вътрешен продукт (БВП) се дължи на индустрията и промишлеността. „Това показва, че имаме развитие и високо прокламираната зависимост от европейските средства не е основният двигател на растежа на нашата икономика”, коментира той.

По думите му България има голям потенциал да привлича инвестиции в сектори с висока добавена стойност чрез  прилагане на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, основно в сектори с висока добавена стойност като машиностроене, производство на части за автомобили, IT и аутсорсинг“. Министър Лукарски информира, че се готвят законодателни промени с цел по-голяма гъвкавост на насърчителните мерки за инвеститорите към отделните браншове и региони.

Отбелязано беше също, че износът на стоки и услуги с се увеличава с над 5,2%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.  „Видимо от всички тези показатели, ние се движим в правилната посока и ако има стабилност и реформи, има потенциал за още по-добро развитие“, заяви министър Лукарски. Според него стабилност и продължаване на реформите са ключовите думи за икономическия напредък. Освен това той призова бизнеса да заложи на иновациите като основа за постигане на растеж и по-висока добавена стойност.