Производството на електроенергия от въглища в Европа през 2021 г. се е увеличило с над 11%, докато производството с използване на газ, напротив, е намаляло с 1%, поради високите цени на "синьото гориво", съобщава Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирана от агенция Прайм.

Спадът на цените на природния газ през 2020 г. значително намали използването на въглища в производството на електроенергия в много региони на света, включително в Европа, припомня МАЕ. Тази тенденция обаче започна да се променя още през втората половина на 2020 г., заради поскъпването на газа.

"През втората половина на 2021 г. увеличението на цените на газа "работеше" срещу използването на синьото гориво при производството на електроенергия. В резултат на това, производството на електроенергия от въглища в Европа нарасна с повече от 11% през 2021 г., докато делът на газовите генерации намаля с 1%", пише МАЕ в новия си доклад за пазара на газ.

Прави впечатление също, че през първата половина на миналата година търсенето на газ в света като цяло показва стабилен растеж и според експертите от МАЕ, то се увеличава с почти 7% на годишна база.

"Обаче, постепенното влошаване на показателите на търсенето и предлагането на пазара на газ и произтичащото от това увеличение на цените на газа, се отразиха негативно на търсенето през втората половина на 2021 година, като доведоха до неговото забавяне и съответно преход към алтернативни горива (включително петрол) и в някои случаи, до намаляване на търсенето на природен газ. В резултат, потреблението на газ в света като цяло през 2021 г. се е увеличило с 4,6%", обобщава МАЕ.

МАЕ прогнозира "комфорт" на петролните пазари през 2022 година

МАЕ прогнозира "комфорт" на петролните пазари през 2022 година

Саудитска Арабия и Русия биха могли да "счупят" собствените си рекорди по добив на петрол