Износът на България към страни членки на ЕС и трети страни за периода от януари до май 2019 г. е нараснал с 9,1% на годишна база и възлиза на стойност 23 308,5 млн. лв. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за търговията на страната ни с ЕС и трети страни.

Само за месец май общият износ на страната ни към света е в размер на 4 639,3 млн. лв., което е ръст с 7,3% спрямо същия месец на 2018 година.

Относно вноса на страната ни - за периода януари - май тази година в сравнение със същия период на 2018 година у нас са внесени стоки на стойност 25 747 млн. лв., или с 3.5% повече на годишна база.

За месец май общият внос на стоки в България обаче намалява - възлиза на 5 133,1 млн. лева, което е с 0.6% по-малко спрямо май 2018 г.

Снимка 433669

Източник: НСИ

Търговия на България с ЕС

Данните на НСИ за търговията на България със страните членки на ЕС е за периода януари - април 2019 година. Спрямо статистиката за посочения времеви интервал износът на България към ЕС е нараснал със 7,3% и е в размер на 12 749,1 млн. лева.

Основните търговски партньори на България в ЕС остават същите - Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия. Износът ни за тези страни формира 67.3% от износа за държавите в общността.

За месец април НСИ отчита повишение на износа ни с 8,4% спрямо април 2018 година и е в размер на 3 142 млн. лева.

За първите 4 месеца на 2019 г. в сравнение с тези на 2018 г. най-голям ръст на износа ни е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (111,1%), а най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14,9%).

Вносът ни от страни членки на ЕС за същия период се увеличава с 2,3% на годишна база и достига 13 297,6 млн. лв. Най-голям е вносът на стоки от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Само за месец април вносът ни от ЕС се увеличава с 8,4% спрямо същия месец на миналата година.

Снимка 433671

Източник: НСИ

Търговия на България с трети страни

Данните на НСИ за търговията на България с трети страни са за периода януари - май 2019 година.

Спрямо същия период на 2018 година се отчита скок при износа ни с 14,4%. Изнесените стоки са на стойност 7 390,3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Русия и Македония, които формират 50.9% от износа за трети страни.

Само за месец май износът ни към трети страни нараства с 13% на годишна база и възлиза на 1 470,2 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни за първите 5 месеца на 2019 година се увеличава с 5,6% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 8 986,2 млн. лева.

Данните за месец май сочат, че вносът ни от трети страни е намалял със 7,3% спрямо май 2018 година и е в размер на 1 669,9 млн. лeвa.

Износът на България расте два пъти по-бързо от вноса

Износът на България расте два пъти по-бързо от вноса

Експортът за страните извън ЕС нараства с 14,7% за първите четири месеца