Предварителните данни на Националния статистически институт показват добра динамика на българската външната търговия през първите четири месеца на годината. Общият експорт расте с два пъти по-високо темпо от това на вноса.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - април 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 18 663.9 млн. лв., което е с 9.5% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Само за април общият износ на стоки възлиза на 4 496.7 млн. лв. и се увеличава с 6.1% спрямо същия месец на предходната година.

През първите четири месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 20 608.9 млн. лв., или с 4.6% повече спрямо същия период на 2018 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - април 2019 г. и е на стойност 1 945 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) нараства с 14.7% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 5 920.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

През април износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7 316.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева.

Търговия на България с ЕС за януари - март

През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ. През март износът за ЕС нараства с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 274.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през периода януари - март се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 9 817.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

През март вносът на България от държавите членки на ЕС, намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 586.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева.