В България 72% от животновъдните и прицефермите са изчезнали между 2005 и 2016 година. Конкретно тези, в които са се отглеждали овце, са намалели със 77% за същия период.

За целия Европейски съюз (ЕС), без Хърватия, фермите за отглеждане на животни и птици са намалели с 3,4 милиона до общо 5,6 милиона към 2016 година - последната година, за която има пълни данни. Това показва изследване на английското издание Gardian.

Тенденцията, която се очертава в него, сочи, че докато броят на фермите се е сринал рязко през този период, броят на отглежданите птици и животни се е увеличил значително. Това означава, че малките стопанства са изчезнали за сметка на окрупняване на сектора.

Едно от обясненията за тази тенденция е, че най-големите фермери могат да се възползват най-много от европейските средства за животновъдство. Всъщност изчисленията на Gardian показват, че около 80% от общо 40 милиарда евро директни плащания са били насочени към едва 20% от фермите.

Секторът, който дава работа на всеки шести у нас, е с най-нисък принос към икономиката

Секторът, който дава работа на всеки шести у нас, е с най-нисък принос към икономиката

От друга страна ИКТ индустрията в България е на трето място по производителност в ЕС

Изчисленията показват, че България е една от страните от бившия Източен блок, в които има най-голямо намаление на броя животновъдни и прицеферми. Заедно с нашата страна в Словакия спадът също е от 72 на сто между 2005 и 2016 година. За Унгария спадът е от 48 на сто, а за Полша - от 54 на сто.

Тенденцията за по-малко на брой, но по-големи стопанства е налице и в големите западни икономики. Във Франция, Германия и Нидерландия над 1/3 от фермите са изчезнали. Близо 120 000 прицеферми във Франция и близо 36 000 в Германия са спрели да работят през разглеждания период.

По думите на комисаря на ЕС по земеделието Януш Войцеховски посоката, в която се е развивал секторът през последните години, е била грешна и е необходимо държавите-членки да стимулират по-малките ферми.

Румъния е сред първенците по обработваеми земи в Европа. И сред последните по добив

Румъния е сред първенците по обработваеми земи в Европа. И сред последните по добив

Единствено България и Балтийските имат по-слаба реколта от нея

"Причината, поради която изгубихме 4 милиона ферми в ЕС, беше грешка на Общата стопанска политика. Подкрепата за индустриалното земеделие и животновъдство беше прекалено голяма за сметка на малките и средни ферми", посочва той.

ЕС предвижда промени в Общата стопанска политика, като целта е фермерите да бъдат окуражават да възприемат стандарти за органично отглеждане на животни, както и за използването на по-малко химически торове и пестициди.

"Защитата на малките и средни ферми е приоритет. Не е вярно, че се нуждаем от по-големи и по-големи производители, за да подсигурим доставките на храни. Малките ферми могат да осигурят продоволствената сигурност на европейските граждани", смята Войцеховски.