Превръщането на Румъния в една от най-големите селскостопански сили на Европа е мечта на Букурещ от последните поне 30 години. Но тя все още остава неосъществена въпреки, че северната ни съседка разполага с един от най-големите обеми обработваеми площи на Стария континент.

Причината е, че въпреки това произвежданата от тях реколта е една от най-слабите в региона, показват статистическите данни. Това пише местното издание Romania Insider.

"Мит е популярното твърдение от годините на комунистическия режим, което продължава да е използвано и след него, че Румъния е житницата на Европа. Някои все още споменават това, когато става дума за производството на зърнени култури и конкретно на царевица", посочва авторът на анализа Андрей Кирилеса.

И наистина, съседката ни е най-големият производител на царевица в Европейския съюз през последните години заедно с Франция и е сред топ 5 на производителите на пшеница.

От друга страна Румъния има една от най-големите площи, използвани за отглеждането на селскостопански култури. Но добивът ѝ на хектар е значително по-нисък от този в много от другите европейски държави. Когато се погледне производството на целия агросектор, Румъния е сред най-слабо ефективните производители в ЕС. И в допълнение е нетен вносител на същите селскостопански продукти и храни.

Ще се покачва ли още цената на земеделската земя у нас?

Ще се покачва ли още цената на земеделската земя у нас?

С годините се наблюдава свиване на пазара в сектора

Според доклад на Евростат от 2018 година Румъния е на седмо място в ЕС по обем на обработваемата площ към 2016 година с общо 12,5 милиона хектара. Иначе казано страната отговаря за 7,21% от общата обработваема земя в съюза.

Междувременно добивът към същия период се равнява на 3,32% от общия за ЕС и възлиза на 12,1 милиарда евро. Според изчисления на Romania Insider на база на статистиката добивът на хектар в Румъния възлиза на 968 евро или страната е сред петте с най-ниска стойност. Само България и Балтийските държави се справят по-зле.

У нас спрямо данните за 2016 година изчисленията сочат, че добивът от 1 хектар възлиза на 860 евро. България обработва общо 4,47 милиона хектара земя, което е съизмеримо с Гърция, която ползва за земеделие 4,55 милиона хектара. Добивът на южната ни съседка обаче е двойно по-голям - по 1663 евро на хектар.

В случая с Румъния може да се търси сравнение с Полша. Тя има само с 15% повече обработваема площ, но за сметка на това стандартният ѝ добив е повече от двойно по-голям от този на Румъния. И отново към 2016 година от един хектар земя там производителите правят по 1736 евро.

Италия, чиято обща обработваема земя се равнява на тази на Румъния, има 4 пъти по-голяма продукция от северната ни съседка или иначе казано прави по 4100 евро от хектар.

От друга страна на първо място в ЕС е Холандия. В страната се земеделската земя е едва 1,80 милиона хектара, но продукцията от един хектар възлиза на 12 853 евро. Иначе казано добивът на хектар в Холандия възлиза на стойност над 13 пъти по-голяма от тази в Румъния и близо 15 пъти по-голяма от тази в България.