От 2005 до 2019 г. ръстът в цената на земеделската земя е около 600%. Той не е равномерно разпределен през годините и в различните периоди зависи от различни неща. До 2016-2017 г. ръстът на цената бе свързан със субсидиите за земеделска дейност. Това породи твърде голям интерес към търсенето на земеделска земя. Това заяви експертът по земеделие и селско стопанство Николай Вълканов, управител на "ИнтелиАгро", в предаването Money.bg. 

Пазарът на земя се променя значително. "Ако преди четири години бе много по-масов и земите се продаваха в пакет, то сега се наблюдава по-свит пазар, защото сега предлагане почти няма", заяви той.

Какво ще задвижва ръстът на цената на земята от сега нататък?

Възвращаемостта ще има голямо значение за цената на земята - това ще има все по-голяма роля, по думите на Вълканов. Очаква се ръстът да се забави и да има охлаждане. От голямо значение е и бъдещето на сектора на зърнопроизводството у нас, тъй като той е основен ползвател на земеделска земя у нас, казва анализаторът.

Какви са цените в момента, когато говорим за ренти?

В отделните части на страната е различно. На места като Хасково и Пазарджик например е около 30 лв., като се стига до 70 и дори 100 лв. в Северна България. "Регионът на Силистра и Добрич е с най-високи цени на земеделската земя и на рентите", каза той.

Пазарът на земя в България: Над 1,6 милиона декара продадени за 6 години

Пазарът на земя в България: Над 1,6 милиона декара продадени за 6 години

Най-много земя е купена от търговски дружества, които за периода са нараснали двойно

Добър ли е моментът за покупка на земеделска земя?

Според Вълканов проблемът е, че няма какво да се купи. На пазара има окрупнени парцели на много висока цена, която много трудно може да се избие през годините. В същото време стоят от оферти за "пръснати" парчета и е трудно, за момента, да се намери подходяща земя за инвестиционни цели, казва той.

Плодородието на почвата е също един от значителните фактори, които влияят върху цената на земеделска земя. След това са факторите за напояване, близост до пътна инфраструктура, до голям град или населено място. В зависимост от тези фактори, цената се намалява или увеличава. Най-сигурният начин да разбере колко струва земята е, човек да се обърне към брокер, казва експерта.

Кои земеделски култури са най-силно застъпени в България, какво се изнася?

Зърнените и маслодайните семена са най-значително производство и износ. "Птицевъдство, месо, яйца също са сред добрия износ на България, както и етерично-масления сектор, въпреки, че той пострада през последната година", каза експертът.

Как може да се загуби рентата от земеделската земя?

Как може да се загуби рентата от земеделската земя?

Промените, които готви новият Проектозакон за земята

Кои са големите предизвикателства пред селскостопанския сектор у нас?

Работната ръка е голям проблем, но и също така ниската производителност в селското стопанство. "Ако изключим зърнопроизводството, то в другите направление ние изоставаме и в технологичен план и в добивите", каза експертът. "Инвестициите тук са важни, защото иначе ставаме неконкурентноспособни и вместо да произвеждаме тук, ние внасяме от други страни".

"България не е много атрактивна за инвестиции и това се дължи на малкия пазар и сравнително лошата бизнес среда. Не сме много гостоприемни за инвестиции било то български или чужди такива. Много работа се изисква в тази посока", заяви Вълканов.