Частните собственици на земеделска земя са продали 1 664 845 декара за периода от 2010 до 2016 година. Най-активна е била търговията в Североизточна и Югоизточна България.

Това показват данните на Министерството на земеделието, храните и горите от преброяването през 2016 г., обработени и оповестени в края на миналата година за нуждите на анализаторите в сектора.

Каква е цената на земеделската земя и рентата в България

Каква е цената на земеделската земя и рентата в България

Данни на националната статистика за 2018 година

От тях безспорно е видно, че върви тенденция към намаляване на използваната за земеделие собствена земя, като в същото време се увеличават имотите, които се обработват под наем и аренда, коментира sinor.bg.

Ако преди десет години собствената земя в аграрния сектор на страната е възлизала на 7 232 116 дка, то през 2016 г. тя вече е 5 567 271 дка. В същото време физическите лица са продали едва 316 220 декара. Според статистиката през 2010 г. физическите лица в страната са били 350 041 и са разполагали с 12 012 790 дка. Шест години по-късно обаче техният брой се свива до 175 209 души - със собствена земя от 11 696 570 дка.

Активното земеделие рязко променя размера на площите, обработвани под наем и аренда. За шестте наблюдавани години арендованите площи в страната са нараснали с над 3,4 млн. дка (3 450 542 дка), показват разчетите на земеделското министерство.

Колко струва земеделската земя в различните части на България?

Колко струва земеделската земя в различните части на България?

Цени на сделките със земя през 2016 година

Най-голямото прегрупиране е в Добруджа и останалата част от североизточните райони, където през 2010 г. под наем са се работели 6, 09 млн. дка, а през 2016 г. те вече достигат 6 504 755 дка.

В Югоизточните райони също върви активно арендоване на земите - с 6 271 136 дка през 2016 г., при 6 109 731 дка през 2010 г.

През наблюдавания период най-много земя е купена от търговските дружества, които за 6 години са нараснали почти двойно. През 2010 г. преброяването отчита 3 639 дружества, докато през 2016 г. те вече са 6 322. Стопанисваната и използваната от тях земя също значително се увеличава. Ако през 2010 г. те са ползвали 11 514 507 дка, то през 2016 г. площите нарастват на 15 363 72 дка.

80% от земеделските земи у нас са в ръцете на едва 4% от стопанствата

80% от земеделските земи у нас са в ръцете на едва 4% от стопанствата

Най-едрият собственик в страната притежава над 1 милион декара, посочва експерт

За разлика от търговските дружества всички останали участници в земеделието свиват своята поземлена собственост. Освен физическите лица, които са се разделили с 350 041 дка, своите земи разпродават също и кооперациите, едноличните търговци и останалите сдружения.

Кооперациите например през 2016 г. са декларирали 5 106 976 дка, докато шест години по-рано са имали 6 435 547 дка. Едноличните търговци през 2010 г. са притежавали 5 443 876 дка, докато през 2016 г. площта им намалява до 5 414 478 дка.

При останалите сдружения сривът в собствеността е най-голям - ако през 2010 г. са притежавали 762 972 дка, то през 2016 г. спадът е двоен и те вече разполагат едва с 373 590 дка.