Досега нямаше таван на сроковете, в който можехте да получите рентата си за земята, която сте предоставили на арендаторите за обработка. Но с новия Закон за земята вземането на рентното плащане ще има 10-годишен давностен срок, след който губите парите си.

Промяната се предлага с проекта, който е качен за обсъждане на страницата на министерството на земеделието и по него се приемат предложения или жалби до 5 декември тази година, пише sinor.bg.

Когато договорът е сключен между търговци, вземането на рентното плащане се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, гласи още проектозаконът.

Каква е цената на земеделската земя и рентата в България

Каква е цената на земеделската земя и рентата в България

Данни на националната статистика за 2018 година

Договорите за ползване на земеделска земя не могат да действат повече от 10 стопански години, се посочва още в закона. Ако обаче става въпрос за трайни насаждения, тогава срокът на договора се определя в зависимост от вида на насаждението, но не може да бъде по-дълъг от 30 стопански години. Когато периодът на плододаване на трайното насаждение е по-дълъг от 30 години, договорът може да бъде продължен с допълнително споразумение до изтичането на периода на плододаване. Ако пък договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за 10, съответно за 30 стопански години.

Размерът на рентното плащане се договаря в пари. Задължението може да се изпълнява и със земеделски продукти, или само със земеделски продукти, когато това е специално уговорено.

С колко поскъпна земеделската земя за 10 години?

С колко поскъпна земеделската земя за 10 години?

Инвестицията в такъв актив е донесла доходност от 12%

Договорите за ползване на земеделска земя със срок до една година се сключва в писмена форма, гласи още новият проект. Ако тези договори са над една година, или пък имаме споразумение за изменението или прекратяването им, тогава те се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните и подлежат на вписване в службата по вписванията по местонахождението на имотите.

Пълна информация по темата може да видите на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите.

Експерти: Няма да има срив в пазара на земеделска земя

Цената на земеделската земя у нас расте. Къде има бум на търсенето?

Какво да очакваме от пазара на земя в близко бъдеще?