Правителството на Казахстан публикува преди седмица актуализирана прогноза за социално-икономическото развитие на страната за периода 2025-2029 г., в която се очаква ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 6% за 2024 г. В тази връзка Halyk Finance публикува статия на своя анализатор Акбобек Ахмедярова, озаглавена: "Оптимистична прогноза: правителството очаква 6% ръст на БВП през 2024 г. Ние, напротив, преразгледахме прогнозата си в посока надолу", пише Forbes. Бившата съветска република с население около 19 млн. човека е на трето място по площ в Азия и на девето - в света.

От Halyk Finance посочват, че смятат прогнозата на правителството за "твърде оптимистична, и въз основа на наличната информация ревизирахме прогнозата си надолу от 4,5% на 3,9%".

Освен това официалната статистика на Казахстан все още не е предоставила данни за БВП за периода януари-април и януари-май 2024 г., което затруднява обективния анализ и прогнозиране на икономическата ситуация. Все пак, по данни на Националната статистическа служба, краткосрочният икономически показател за четирите месеца на 2024 г. е 3,9%, а за петте месеца спада до 3,7%. Растежът на реалния БВП за трите месеца на 2024 г. е 3,7%, докато преди това правителството го беше оценило на 3,9%.

През април и май 2024 г. икономическите тенденции в Казахстан са тревожни в сравнение с предишни периоди, смятат анализаторите от Halyk Finance. Темповете на растеж в строителната индустрия се забавят. През четирите месеца на 2024 г. те са 12,2% на годишна база, а през петте месеца на 2024 г. намаляват до 8,1% на годишна база. Въпреки този спад, строителният сектор остава един от основните двигатели на икономическия растеж.

Средната заплата в Казахстан - по-ниска ли е от нашата?

Средната заплата в най-голямата по площ страна от Централна Азия - по-ниска ли е от нашата?

Въпреки покачването напоследък, най-ниски са заплатите в селскосто стопанство на страната

Добивът на петрол остава слабото място на икономиката. През четирите месеца на 2024 г. се наблюдава спад от 0,8% на годишна база, отразяващ продължаващата стагнация в петролния сектор, която оказва негативно влияние върху общия икономически растеж.

В транспортния сектор се наблюдава положителна тенденция с ръст от 7,8% на годишна база през четирите месеца на 2024 г. и 7,1% на годишна база през петте месеца на 2024 г. Търговията и промишлеността има умерени темпове на растеж за периода януари-април 2024 г. (съответно 2,3% и 3,2% на годишна база). Селското стопанство показва незначителен годишен растеж от 1,7% за четирите месеца на 2024 г. и 1,6% - за петте месеца на 2024 г., което означава постепенно възстановяване на сектора.

Грузия прогнозира икономически ръст за годината колкото китайския

Черноморската държава, която прогнозира икономически ръст за годината колкото китайския

Само за април, ръстът на БВП на страната на годишна база е двуцифрен

"Намалихме прогнозата си за икономическия растеж на Казахстан за 2024 г. до 3,9%, като това намаление се дължи на няколко отрицателни фактора", посочват в резюме мотивите си от Halyk Finance.

На първо място, фискалната несигурност е значителен риск. Както писахме по-рано, недостатъчната събираемост на данъците и необходимостта от увеличаване на трансферите от Националния фонд за покриване на бюджетните разходи, включително заради ситуацията с наводненията в страната, оказват натиск върху бюджета.

Второ, инвестиционната активност е намаляла. Завършването на активната фаза на инвестиране в разширяването на находището Тенгиз доведе до значително намаляване на инвестициите в основен капитал в страната като цяло. Така за първото тримесечие на 2024 г. инвестициите са намалели с 0,8% на годишна база, а за периода януари-април - с 5,3% на годишна база, което влияе на общата икономическа активност.

Преди около месец анализатори от най-голямата американска банка JPMorgan Chase подобриха прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай през 2024 г. - до 5,2%, от очакваните преди 4,9%, съобщи китайската държавна агенция "Синхуа". Основание за повишената прогноза дава надминалият предварителните очаквания ръст на китайската икономика от 5,3% за първото тримесечие на годишна база.

След като ArcelorMittal напусна Казахстан: Китайска компания ще строи там завод за $1,5 милиарда

След като ArcelorMittal напусна Казахстан: Китайска компания ще строи там завод за $1,5 милиарда

Предвижда се заводът да е готов до края на 2028 година