След няколко дни населението на САЩ ще премине нивото 300 млн. души, психологическа бариера, която е разглеждана внимателно от природозащитните организации. Статистическото бюро на Америка предвижда това ниво да бъде преминато към средата на октомври.

Преди 39 години, населението на САЩ премина бариерата от 200 млн., а 91 години по-рано то премина 100 млн. Този факт прави Америка най-населената страна в света след Китай и Индия.    

По-голяма част от прираста на населението идва от Юга и Запада. В периода 2004-2005 г., американското население е нараствало с 1.7 млн. души от раждания плюс 1 млн. от международната имиграция.   

Според служители на социалното министерство на САЩ, страната е единствената високо-развита индустриална държава, която има голям прираст на населението. Страните от третия свят допринасят за 98% от световния ръст в момент.

Според независим доклад на неправителствени организации, днес американците потребяват много повече природни ресурси от когато и да е било. Всеки жител на САЩ използва с 20% повече земя, жилищна площ, и пътища отколкото преди 20 години. В Америка, населението потребява три пъти повече вода от средното за света и много повече храна.

Около 1,000 вида растения и животни в САЩ са публикувани в книгата на застрашените и изчезващите видове, като 85% от тях ще бъдат изгубени завинаги след 10-15 години.

Съединените щати използват почти 25% от световната енергия, въпреки че там живеят едва 5% от световното население. Всеки американец изхвърля средно 2.3 кг боклук дневно, което е сериозно увеличение от изхвърляните 1.4 кг. Боклук през 1960 г. Това е около 5 пъти повече от нивото в развиващите се страни.    

През 1967 г., когато населението на САЩ стана 200 млн., Пол Ерлих написа в книга за прекомерния ръст на населението на Америка и произтичащите от това негативни последствие включително и огромен глад и недостиг на ресурси. Това разбира се не се случи, но сега когато населението минава 300 млн. отново започват да се разпалват дискусии за степента на имиграция и високия естествен прираст на населението.