Цените на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз се увеличават до 21,6 евро за 100 кВтч, или с 1,3% между втората половина на 2018 г. и втората половина на 2019 г. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

В държавите членки цените на тока за домакинствата през втората половина на 2019 г. варират от 10 евро на 100 кВтч в България до около 30 евро за 100 кВтч в Дания, Белгия и Германия. Според статистиката у нас цената на тока е най-ниска от всички страни членки.

За същия период цените на битовия газ са нараснали средно с 1,7% в ЕС. Независимо от това, цените все още са с 0,3 евро на 100 кВтч по-ниски, отколкото през втората половина на 2013 г., когато е отчетен пикът на цените на газа за последните десет години.

Сред страните в ЕС, цените на битовия газ през втората половина на 2019 г. варират от под 4 евро на 100 кВтч в Румъния, Унгария и Латвия до около 9-10 евро на 100 кВтч в Италия, Холандия и Испания и почти 12 евро на 100 кВтч в Швеция.

Най-голямото увеличение на цените на електроенергията между втората половина на 2018 г. и втората половина на 2019 г. е регистрирано в Холандия (с 19,6%), следвана от Литва (с 14,3%), Чехия (11,0%) и Румъния (10,1%).

Намалението се наблюдава в десет страни, като най-големите промени са в Дания (-6.3%), следвана от Гърция (-5.8%), Португалия (-4.9%) и България (-4.7%).

През втората половина на 2019 г. средните цени на електроенергията за домакинствата са били най-ниски в България (9,6 евро на 100 кВтч), Унгария (11,0 евро) и Литва (12,5 евро) и най-високи в Дания (29,2 евро), Германия (28,7 евро) и Белгия (28,6 евро). Средната цена на електроенергията в ЕС за този период е 21,6 евро на 100 кВтч.

Цените на газта за домакинствата

Между втората половина на 2018 г. и втората половина на 2019 г. цените на битовия газ се увеличават в единадесет държави-членки. Най-голямо увеличение се наблюдава в Испания (с 16,7%), следвана от Хърватия (с 12,9%), Холандия (12,1%) и Франция (10%). За разлика от тях, най-голям спад е регистриран в Латвия (22%), Дания (15.5%), Гърция (10.2%) и Белгия (8.3%).

Средните цени на газта за домакинствата през втората половина на 2019 г. са били под 5 евро на 100 кВтч в Румъния и Унгария (и двете по 3,3 евро на 100 кВтч), Латвия (3,5 евро), Хърватия, Литва и Люксембург (всички 4,1 евро) , Естония и България (и 4,5 евро), Полша (4,7 евро) и Словакия (4,8 евро).

Цени на газа над 10 евро на 100 кВтч са регистрирани в Швеция (11,7 евро) и Испания (10,2), следвана от Холандия (9,7 евро), Италия (9,3 евро) и Франция (8,4 евро). Средната цена на газ в ЕС беше 7,2 евро на 100 кВтч.

Енергийна зависимост

Енергийната зависимост на България се понижава за периода 2000-2018 г. - от почти 50% до малко над 45%. Това поставя България в топ пет на най-независимите енергийни държави през 2018г. За ЕС енергийната зависимост се изчислява на средно 58%. Енергийната зависимост показва дела на енергията, необходима на икономиката, който трябва да се внесе.

Малта е най-енергийно зависимата страна в Съюза, като през 2000 г. страната е внасяла 100% от консумираната енергия. През 2018 г. резултатите са почти същите. На второ и трето място са Люксембург и Кипър.

Икономиката на страната ни е най-зависима от твърдите изкопаеми горива, които са почти една трета в енергийния микс за 2018 г., и от петрол, който е с дял от почти 25%.