Ограниченията в производството, дължащи се на недостиг на енергия и спиране на топилни предприятия и други вече са продължаващата тенденция в автомобилното производство. Въпреки това, потребителското търсене на автомобили, особено в САЩ, все още е стабилно. Производителите в автомобилната индустрия да се опитват да намерят баланс между наличните доставки и потребителското търсене.

Спирането на топилни предприятия в Китай и Европа оказва влияние върху производството на стомана, използвана за автомобили. Въпреки това търсенето за закупуване на превозни средства остава силно.

Това, разбира се не е материал, за който има недостиг в момента. Автомобилната индустрия е измъчвана и от липсата на части и части за микрочипове на превозните средства. Производството на чипове е бавен процес, заради сложността на компонентите в малките устройства. Те изискват множество материали като калай, силиций и т.н. Доставката на тези и други метали може да се превърне в предизвикателство в условия на потенциална рецесия, особено когато предлагането вече е ограничено.

На този фон потребителското търсене продължава да нараства в световен мащаб. Само в Обединеното кралство производството на автомобили е нараснало с общо 34% през третото тримесечие, спрямо предходната година.

Китай, Европа и продължаващият да се борят с недостига на стомана Както автомобилната, така и стоманодобивната промишленост отбелязаха скромен скок през август. Дали обаче тенденцията ще продължи или не, остава неясно. Според платформата MetalMiner въздействието от недостига и трудностите по веригата за доставки, спирането на стоманодобивните заводи, е огромни и тези проблеми изглежда ще продължават още.

Производителите, които изпитват недостиг на стомана вероятно ще се обърнат към алтернативи на китайските метали. В края на краищата имотната криза в Китай и индустриалните ограничения през последните 3-4 месеца продължават да удрят световния пазар на стомана. В същото време като Европа е изправена пред режим на тока тази зима и производството на стомана ще бъде ограничено.