Инфлацията в България през юни значително се ускорява, показвайки годишен темп на покачване от 3,2% - най-висок от 5 години насам.

Индексът на потребителските цени за юни спрямо май е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (юни 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.1%, а годишната инфлация за юни 2018 г. спрямо юни 2017 г. е 3.2%, сочат данните на Националния статистически институт.

Графика на инфлацията на месечна и на годишна база

Снимка 368514

Източник: НСИ

През юни 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.6%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.1%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.2%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 2.2%;
 • съобщения - увеличение с 0.1%;
 • развлечения и култура - намаление с 1.1%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1.5%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (сравним показател с инфлацията в ЕС) за юни спрямо май 2018 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината (юни 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.4%, а годишната инфлация за юни 2018 г. спрямо юни 2017 г. е 3%.

Индексът на цените за малката кошница за юни спрямо май е 99.7%, а от началото на годината (юни 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 100.6%.

През юни цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.8%; нехранителни стоки - увеличение с 0.4%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.