Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира по-нататъшно ускоряване на растежа на икономиката в световен план през следващата година. Но в същото време отбеляза, че все още не е гарантиран силен всеобхватен и устойчив растеж.

"Глобалният икономически подем може да се окаже краткотраен, ако отделните правителства не увеличат разходите за различни проекти, което би повишило производителността и ако те не осъществяват необходимите реформи, отнасящи си до наследството от последната финансовата криза, включително и проблемите с т.нар. "зомби" фирми", се посочва в оповестения в сряда последен тримесечен доклад на ОИСР, озаглавен "Междинни икономически перспективи".

ОИСР продължава да очаква разширяване на световната икономика с 3,5% през 2017 година след растеж с 3,1% през миналата година, потвърждавайки своите оценки, направени в предишния доклад през юни. За 2018-а година базираната в Париж организация предвижда ускоряване на икономическия растеж в световен план с 3,7% спрямо юнска прогноза за експанзия от 3,6 на сто, залагайки на подобряване на индустриалното производство и на търговията, както и на по-нататъшно ускоряване на технологичните разходи, отбелязва bnr.bg.

Без промяна е оставена прогнозата за растежа в САЩ, след като през юни тя беше ревизиран до растеж с 2,1% през тази година и до 2,4% през 2018-а година. Според новия доклад, икономическият растеж в САЩ ще бъде подкрепен от по-силни потребителски разходи и бизнес инвестиции.

В същото време ОИСР повиши очакванията си за икономическия растеж в еврозоната до 1,6% през 2017-а година (от 1,4% през юни) и до 1,9% през следващата година (от 1,8% преди три месеца), цитирайки по-добрата икономическа експанзия в Германия, Франция и Италия. Според новите прогнози БВП на Германия ще нарасне с 2,2% през тази и с 2,1% през следващата година (спрямо юнски оценки за растеж от 2 на сто и през двете години). Френската икономика пък ще нарасне с 1,7% през тази година (солидна ревизия от предишна оценка за повишение с едва 1,3%) и с 1,7% през 2018-а година (спрямо 1,5% през юни), докато икономиката на Италия се очаква да нарасне с 1,4% през 2017-а и с 1,2% през следващата година (доста над предишна оценка за анемичен растеж съответно с 1,% и с 0,8%).

Повишени са прогнозите си за икономическия растеж на Япония и на Китай за настоящата година, съответно до 1,6% и до 6,8% и за следващата година, съответно до 1,2% и до 6,6 на сто.

ОИСР предупреждава, че предстоящото редуциране на огромните портфейли от активи, придобити от централните банки след финансовата криза, представлява значително предизвикателство. За да се сведе до минимум нестабилността на финансовите пазари и евентуалния негативен заразен ефект в глобален план, централните банки трябва да изберат да понижават активите си постепенно и по предвидим начин, се посочва в последния доклад на организацията.