В края на 2022 г. пазарният консенсус очакваше рецесия в еврозоната и в САЩ през 2023 г., което обаче вече не е толкова сигурно. Въпреки това страхът от рецесия не е напълно изчезнал.

Въз основа на пазарните показатели (като обърнатата крива на доходността) и по-слабото търсене, което започва да се проявява в котираните на борсата американски компании, малка част от анализаторите смятат, че САЩ ще изпадне в рецесия през следващите дванадесет месеца.

Но повечето анализатори напълно са изгубили представа за траекторията на растежа. В проучване, проведено между 20 и 24 февруари, Bloomberg и MLIV зададоха въпроси на пазарни участници за това какво е най-вероятно да се случи с икономиката на САЩ.

Нито един вариант (особено "да направи меко приземяване" и "да направи твърдо приземяване") не убеди мнозинството от отговорилите. Тоест, към момента никой не е наясно какво точно ще се случи.

Goldman Sachs: 25% вече е шансът за рецесия в САЩ

Goldman Sachs: 25% вече е шансът за рецесия в САЩ

Добрите резултати на пазара на труда са в основата на ревизираната прогноза на банката

Според анализаторите на iBanFirst, световната икономика със сигурност ще избегне рецесия през 2023 г.

Потребителят в САЩ е много по-устойчив от първоначално очакваното, въпреки широкоразпространената инфлация. В Китай мерките за стимулиране на икономиката започват да дават резултати, както показват последните данни.

Например продажбите на недвижими имоти в Китай нарастват през м. февруари, като това е първият месечен ръст от 2021 г. насам. Очакванията на анализаторите са, че допълнителни мерки за стимулиране, насочени към пазара на имоти, ще бъдат обявени на 5 март, когато ще бъде публикуван Докладът за работата на правителството.

Снимка 608731

Източник: iBanFirst

В него вероятно ще има две основни точки: достъпност на жилищата (мерки за увеличаване на достъпността до ипотечни кредити) и строителство в селските райони (фокус върху прехвърлянето на земя в селските райони и намаляване на сложността на регулациите).

С оглед на по-нататъшните мерки за стимулиране, анализаторите от iBanFirst са уверени, че на предстоящия Национален народен конгрес Китай вероятно ще обяви по-висока цел за БВП - тоест 5,5%.

В момента, държавата вероятно представлява по-малко от 20% от световния импулс за растеж в сравнение с около 30% преди Ковид, но това, което се случва в страната, все още е от голямо значение за световната икономика.

Очаквате рецесия? Ето няколко начина как да инвестирате в подобна среда

Очаквате рецесия? Ето няколко начина как да инвестирате в подобна среда

Според много експерти САЩ ще изпаднат в рецесия през 2023 година

Анализаторите смятат, че мащабът на комбинираните фискални и парични стимули в Китай ще достигне този, наблюдаван след девалвацията на юана през 2015 г. (над 5% от БВП на Китай). Това е още един фактор, който би трябвало да намали вероятността от рецесия през 2023 г.

Европа също се намира в по-добра позиция от първоначално очакваното. Относно икономиката на Обединеното кралство, очакванията бяха за дълбока и продължителна рецесия, но може да се окаже не толкова болезнена.

Пазарният консенсус вече предвижда само 0,6% спад на БВП през 2023 г. А ако цените на енергията продължат да падат, има вероятност да не се стигне изобщо до рецесия, въпреки че това не е основната прогноза, към която се придържат анализаторите от iBanFirst.

Това, което е сигурно, е, че нивото на икономическа несигурност е необичайно високо. Прогнозите са разделени по отношение на това дали световната икономика ще се свие или не. Освен това няма голяма яснота за траекторията на инфлацията след три месеца.

Последните експресни оценки на индекса на потребителските цени за няколко държави от еврозоната показват, че инфлацията може лесно да се възстанови. Индексът на потребителските цени във Франция за м. февруари е пример за това. Той възлиза на 6,2% на годишна база спрямо предходните 6,0%.

Ковид пандемията и как тя влияе върху световната икономика

Пандемията от Ковид напълно изкриви икономиката и това ще окаже отражение на инфлацията и растежа в дългосрочен план. Краткотрайно К-образно възстановяване последва депресията последвала глобалните локдауни. Въпреки това, всички стимулиращи мерки за защита на икономиката и смущенията от Ковид предизвикаха период на "постоянна" инфлация.

Световната икономика може да загуби $1,5 трилиона

Световната икономика може да загуби $1,5 трилиона

Това заяви директорът на МВФ Кристалина Георгиева

Това със сигурност не е като периода на инфлация от 1970-те (особено в еврозоната, където няма спирала между заплати-цени). Рецесията или мекото приземяване също не са сигурни. Нещата започват да се връщат към нормалното си състояние, като например веригите за доставки и цените на товарните превози.

Но в икономиката има много дисбаланси - а именно недостиг на работна ръка в англоезичните държави и в региона на ЦИЕ, деглобализация (например friendshoring) и несигурност, свързана с войната в Украйна (въпреки съмненията за ролята на геополитическия риск през тази година).

Някои от тези дисбаланси са структурни. Основните притеснения на анализаторите от iBanFirst не са свързани с рецесията, а с други фактори като колебливи експанзии, контракции и ръст, както и безработица, която се увеличава, но все още е ниска.

Тези фактори ще представляват по-голяма трудност за пазарите, централните банки и компаниите (особено, ако цената на капитала продължи да се увеличава драстично), отколкото рецесията. Ако те се окажат реални, няма да има никаква стойност от препратките към 1970-те.

Това ще бъде напълно нова бизнес среда, характеризираща се с висока степен на несигурност, за което повечето компании не са подготвени, споделят анализаторите.