Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове (COCERAL) представи своята актуализирана прогноза за производството на зърнени храни в Европейския съюз през 2019/20 маркетингова година.

В раздела за пшеницата ситуацията изглежда по-добре, дори в сравнение с оптимистичната майска прогноза, коментира Sinor.BG. Анализаторите на европейското аграрно лоби в септемврийския си доклад повишиха прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2019/20 г. с респектиращите 3 милиона тона в сравнение с предишната прогноза до 143,3 милиона тона, а това е с 14,5 млн. т над резултата от предходния сезон.

Франция е основен фактор за позитивната корекция в прогнозните данни. Новата френска реколта от мека пшеница вече се оценява на около 39,4 млн. т с 3,3 млн. т повече в сравнение с майските данни и с 5,2 млн. т повече спрямо 2018/19 г.

Прогнозата за Германия обаче е влошена от 24,1 млн. т на 22,8 млн. т, но все пак това е с 2,4 млн. т увеличение спрямо 2018/19 година.

Снимка 444646

Прогнозата за добива от ечемик в страните от ЕС също е увеличена - с 1,8 млн. т спрямо данните от май - до 60,8 милиона тона (56 млн. т - 2018/19 г.).

В същото време оценката на производството на царевица в ЕС през 2019/20 е намалена с 1,3 млн. тона до 61,6 милиона тона (59,9 млн. т - 2018/19 г.).

Рекордно предлагане на пшеница в света

Рекордно предлагане на пшеница в света

Производството превишава потреблението, голям преходен запас