Глобалният баланс на пшеницата през стопанската 2019/20 г. ще бъдe благоприятен за купувачите, сочат актуализираните прогнозни данни на Международния съвет по зърното (IGC). Според съвета маркетинговата година ще се характеризира с превишаване на производството над потреблението в глобален мащаб и с натрупване на рекорден преходен запас в края на сезона, пише sinor.bg.

Световен баланс на пшеницата в милиона тона

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

прогноза

Производство

730

740

757

762

733

764

Търговия

153

166

177

176

170

172

Потребление

714

720

736

739

738

758

Запаси

207

227

248

270

265

271

Международният съвет по зърното в доклада, оповестен на 29 август, отново увеличи прогнозата си за добива от пшеница през текущия сезон - от 763 млн. т до 764 млн. т, а това е с 31 млн. т повече в сравнение с предходния сезон. Успоредно с това IGC повиши с 3 млн. т и оценката си за обема на глобалните преходни наличности от пшеница в началото на 2019/20 година.

Благодарение на тези промени предлагането на пшеница в света през 2019/20 г. ще нарасне до нов рекорден обем от 1,029 млрд. тона, с 3,7 млн. т повече от юлската прогноза и с 25,7 млн. т спрямо предходния сезон.

Анализаторите отбелязват, че намалението в сравнение с юлските данни на прогнозите за производството на пшеница за Русия (с 2 милиона тона до 73,7 милиона тона) и Казахстан (с 1 милион тона - до 13 млн. т), се компенсира и то с излишък с по-големия добив в Аржентина (с 700 хиляди тона), Канада (с 800 хил. тона), страните от ЕС (с 1,5 милиона тона - до 148,7 млн. т), Украйна (с 1 млн. т - до 29, 0 млн. т ) и дори САЩ (1,6 млн. т - до 53,9 млн. т ).