През 2021 г. средната коригирана годишна заплата на пълно работно време за служителите в ЕС е била 33 500 евро. Евростат публикува този показател за първи път. 

Сред държавите-членки на ЕС най-високата средна годишна коригирана заплата на пълен работен ден през 2021 г. е регистрирана в Люксембург (72 200 евро), следвана от Дания (63 300 евро) и Ирландия (50 300 евро). Междувременно най-ниски стойности на показателя са отчетени в България (10 300 евро), Унгария (12 600 евро) и Румъния (13 000 евро).

Снимка 600084

Използването на този показател за определяне на средната брутна годишна заплата за всяка държава-членка на ЕС и предоставяне на разрешителни за работа на висококвалифицирани работници е изискване по Директивата за синята карта. Директивата има за цел да привлече висококвалифицирани работници в ЕС при по-гъвкави условия за прием, с разширени права и възможност за по-лесно преместване в друга държава-членка на ЕС за притежателите на синя карта на ЕС.

Индикаторът се основава на комбинация от национални сметки и данни от изследването на работната сила (LFS). Коригира се чрез изразяване на заплатите на непълно работно време като еквиваленти на пълно работно време.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?