Очакванията са в резултат на епидемията от коронавирус 2020 година да доведе до рецесия в България, както и в целия регион на Централна и Източна Европа. И докато някои анализатори смятат, че тя ще бъде остра, но краткотрайна, то други са на мнение, че негативният натиск върху икономиката може да се задържи за по-дълго време.

На фона на очакванията за по-значителен спад на брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие, публикуваната в петък експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ) показва, че растежът през първите три месеца на годината все още е на положителна територия. От друга страна обаче той е най-слабият от 2015 година насам.

Според актуалната статистика през периода януари - март 2020 година БВП нараства с 2,4% в сравнение със същия период на предходната година, като достига до 25,146 милиарда лева. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 година ръстът е в рамките на 0,3%. Реализираната добавена стойност е 21,481 милиарда лeвa.

С най-голям принос към БВП остава крайното потребление, което е с дял от 84,9% и възлиза на 21,346 милиарда лева, като то нараства с 4,1% в сравнение с 2019 година. Бруто капиталообразуването е с дял от 14,5% и стойност от 3,649 милиарда лева. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1,1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 0,6%, сочат изчисленията.

Въпреки че негативният ефект от блокирането на икономиката в резултат на епидемията дава отражение едва след втората половина на март месец, първото тримесечие на 2020 година е най-слабото за последните 5 години.

За сравнение през първото тримесечие на 2019 година БВП е нараснал с 3,8 на сто на годишна база, а година по-рано растежът е от 3 на сто. Данните на НСИ показват, че ръстът на БВП за периода януари - март 2020 година е най-малкият от 2014 година насам, когато за първото тримесечие той е от 1,2%, а за четвъртото - 2,7 на сто.

Трябва да се има предвид обаче, че актуалните изчисления на НСИ за БВП за експресни и могат да бъдат ревизирани. Експресните оценки се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.