През 2020 година в резултат на кризата, предизвикана от пандемията, все по-малко компании в Германия предлагат отложено плащане. При тези, които разрешават такава опция, срокът на отсрочване е по-къс в сравнение с миналата година.

"Все повече компании в Германия предлагат по-къси периоди на отсрочено плащане, тъй като се чувстват несигурни и застрашени. През 2020 година само 62% от тях са предоставили възможност за отложено плащане, което е значително по-малко от миналогодишните 81%", посочват в свой анализ от "Кофас".

Засега не е ясно дали това ще бъде трайна тенденция, тъй като повечето фирми посочват като причина за тези промени ниската ликвидност на пазара и негативния ефект от корона кризата.

Според проучването повечето анкетирани компании позволяват отсрочвания до 30 дни. За сравнение през миналата година периодите на отсрочено плащане са разделени по равно между много кратък срок за изплащане (0 до 30 дни) и краткосрочни кредитни периоди (от 31 до 60 дни). Условията за дългосрочно изплащане (над 120 дни) се наблюдават предимно в търговските сектори и машиностроенето.

Промените в условията за отложените разплащания са от значение за страни, като България, за които водещата икономика в Европа е ключов търговски партньор.

"Германия е сред основните търговски партньори на България, а и двигател на европейската икономика. Тенденцията за намаляване на периодите на отсрочено плащане е един от начините за излизане от кризата чрез обезпечаване на натрупаните задължения към фирмите", обяснява управителят на "Кофас България" Пламен Димитров.

"За да бъдем конкурентноспособни на европейския пазар, следва да се съобразим с този нов начин на функциониране на бизнеса и да бъдем възможно най-гъвкави", добавя той.

Според оценката на експертите дългите забавяния на плащанията или твърде многото клиенти, които не плащат навреме могат да доведат до несъстоятелност на компаниите. През 2020 година обаче все повече компании започват да плащат навреме.

Докато през 2019 година 85% от компаниите се сблъскват със забавяния, през настоящата този дял спада до 68%. Въпреки, че общата тенденция е положителна, има разминавания по сектори. При автомобилостроенето средният период на забавяне на плащанията се увеличи с 20 дни.

Изненадващо, в ИТ сектора също има значително повишение на забавянията на плащанията с около 2 седмици. Обратно на това, условията за плащане във фармацевтичния сектор са се подобрили от 2019 г. насам, като средният период е намален с 1 седмица за 2020.