Световната търговска организация (СТО) намали своите прогнози за растежа на международната търговия през настоящата година до 2,8% спрямо предходни очаквания за повишение с 3,9 процента.

Организацията очаква подобрение на световната търговия с 3,6% през 2017 година, нараствайки с над 3 на сто за пръв път от шест години насам.

Трябва обаче да се има предвид, че през последните пет години Световната търговска организация намали многократно своите предварителни оценки за растежа на международната търговия, тъй като нейните прогнози за възстановяването на световната икономика се оказваха прекалено оптимистични.

В същото време шефът на СТО - Роберто Азеведо отбеляза, че влиянието върху световната търговия от евентуално гласуване за излизане на Великобритания от Европейския съюз ще зависи отчасти от британските преговори с членовете на Световната търговска организация. “Пределно ясно е, че напускането на ЕС ще има много съществена търговска компонента”, посочи той.

„Ако това се случи, ще бъдат важни условията на самата раздяла, последващите търговски отношения между Великобритания и ЕС, както и преговорите, които Обединеното кралство ще осъществи с членовете на Световната търговска организация, за да се уточнят правата и задълженията, които ще последват”, отбелязва Роберто Азеведо, цитиран от bnr.bg.