Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Китай и Египет, които формират 52.6% от износа ни за трети страни към края на април. Най-голям пък е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ) днес.

През периода януари - април 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 27.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 9,224 млрд. лева.

През четвъртия месец от годината износът на стоки от България към страните извън ЕС нараства с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,295 млрд. лева. За сравнение през последната предкризисна година - 2019 г. сумата към същия месец е възлизала на 1,360 млрд. лева.

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Най-висока митническа стойност, според Търговската статистика на РЮА имат внесените в страната електрически табла и части за тях.

Вносът на стоки в България от трети страни

през периода от януари до края на април 2022 г. също се увеличава - с 58.3% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 14,385 млрд. лева. 

Оказва се, че по време на войната износът от България към Украйна се увеличава за година с 6,1%, достигайки 223,1 млн. лева. За сравнение през 2021 г. той е бил - 210,2 млн. лева, а през предкризисната 2019-а е възлизал на 165 млн. лева.

Що се касае до вноса от Украйна през април той се увеличава с 37,9% до 645,1 мнл. лева. Ако погледнем към 2019-а сумата е била значително по-скромна - 365.6 мнл. лева.

Какво се случва с търговията ни с другата воюваща страна? 

Експортът от България към Русия намалява за година едва с 4,2% до 240,3 млн. лева. За сравнение през предпандемичната 2019-а, той е възлизал на 315 млн. лева.

От петрол до батерии: Какво изнася България към Саудитска Арабия

От петрол до батерии: Какво изнася България към Саудитска Арабия

През 2021 г. двустранната търговия между България и Саудитска Арабия достига годишен ръст от близо 90%

При вносът от Руската федерация към България се наблюдава увеличение с цели 160,8% - до над 3,976 млрд. лева.  Оказва се, че въпреки наложените ограничения импортът е в пъти по-голям спрямо 2019-а, когато е възлизал на 1,735 млрд. лева.