Световната банка представи три сценария за развитие на световната икономика през тази и следващата година и анализира вероятността от настъпване на рецесия, пише финансовият портал "Финам".

В проучването на първо място се отбелязва, че прогнозите по-скоро не сочат настъпването на глобална рецесия през 2022-23 г. Но същевременно опитът от предишни рецесии показва, че би трябвало да са се случили напоследък или да се случат на практика в близките месеци поне две събития, които увеличават вероятността от глобална рецесия в близко бъдеще.

"Първо, всяка глобална рецесия от 1970 г. насам е била предшествана от значително отслабване на глобалния икономически растеж през предходната година, както се случи напоследък. Второ, всички предишни глобални рецесии съвпаднаха с рязко забавяне или истинска рецесия в няколко големи страни едновременно", обясняват от Световната банка.

Инвеститори изтеглиха $83 милиарда от европейски фондове за половин година

Инвеститори изтеглиха $83 милиарда от европейски фондове за половин година

Какви са причините за оттока на инвестиции

Освен това, в документа на Световната банка се подчертава, че световната икономика е в разгара на един от най-синхронизираните в международен план епизоди на затягане на парично-кредитната политика на големите централни банки през последните пет десетилетия.

"Тези действия са необходими за ограничаване на инфлационния натиск, но техните взаимно усилващи се ефекти могат да доведат до по-голямо въздействие от очакваното, както при затягане на финансовите условия, така и за още по-голямо забавяне на икономиките", се казва в проучването.

Базовият "сценарии" на Световната банка за развитие на световната икономика е в съответствие с последните консенсусни прогнози за икономически растеж и инфлация. Това обаче означава, че очакваната понастоящем степен на затягане на паричната политика може да не е достатъчна, за да възстанови ниската инфлация своевременно, се отбелязва в документа.

Курсът на еврото се изравни с долара - какво означава това за европейската икономика

Курсът на еврото се изравни с долара - какво означава това за европейската икономика

Има ли "полезни ходове" ЕЦБ при настоящата ситуация

При втория сценарий, който предполага рязък икономически спад, повишените инфлационни очаквания ще предизвикат допълнително едновременно затягане на парично-кредитната политика от големите централни банки. И при този сценарий, световната икономика ще избегне рецесия през следващата година.

При третият сценарий - този на настъпване на глобална рецесия, допълнителните повишения на основните лихви ще доведат до рязка преоценка на рисковете на световните финансови пазари и ще доведат до глобална рецесия през 2023 година.

"Ако продължаващото глобално забавяне на икономиките се превърне в рецесия, глобалната икономика като цяло може да се окаже пред по-големи постоянни загуби в производствената сфера в сравнение с тенденциите преди пандемията", прогнозират от Световната банка.

Идва нова "финансова нормалност" в света

Идва нова "финансова нормалност" в света

Дълговата спирала в света - трите й кръга