Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България се е свил до 561,7 млн. евро през кризисната 2020 г., сочат последните предварителни данни на Българската народна банка. Това е срив с 50,7% спрямо предходната година, когато тяхната сума достигна 1,1 млрд. евро.

Така ПЧИ достигат размер от 0,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2020 г.

Най-голям инвеститор у нас за миналата година е Австрия с 303,1 млн. евро, следвана от Германия с 294,5 млн. евро и Швейцария с 207,2 млн. евро.

През декември се наблюдава отлив на чуждестранни инвестиции в размер на 261,8 млн. евро, което е почти три пъти по-голяма сума в сравнение с декември 2019 г., когато отливът възлизаше на 86,4 млн. евро.

За цялото последно тримесечие продължава негативната тенденция, която се наблюдаваше и през третото тримесечие, сумите, изпращани от българи зад граница, да се понижават. През последните три месеца на годината тяхната стойност достигна 35 млн. евро в сравнение с 279 млн. евро през същия период на 2019 г., показват още данните на БНБ. Същевременно през третото тримесечие на годината понижението също беше почти десетократно - 38 млн. евро спрямо 303 млн. евро през 2019 г.

Причините за това свиване съм разгледал в други статии.

Изпращаните суми от българите зад граница се сринаха десетократно. Какво означава това

Изпращаните суми от българите зад граница се сринаха десетократно. Какво означава това

И кой ще понесе удара

Данните на БНБ тепърва ще бъдат коригирани, което може да доведе до значителни движения на преките чуждестранни инвестиции за миналата година и в двете посоки. Засега обаче може да се каже, че мерките на политиците, които продължават да се наблюдават и в момента, влошиха още повече негативната тенденция инвеститорите да заобикалят България.

А не трябва да се заблуждаваме, че тя се дължи "само" на кризисната година и на общото свиване на ПЧИ глобално, тъй като стратегически компании в сектори като автомобилостроенето (Volkswagen) и информационните технологии (Microsoft и Amazon) ни заобикаляха даже и когато номинално стопанството регистрираше дъно на безработицата и изключително силен растеж.

Вероятно тази тенденция няма да спре да се наблюдава и през 2021 г., въпреки че е възможно ПЧИ да се оттласнат спрямо равнището си от миналата година, заради структурни проблеми в политиката и икономиката.

Инвеститорите от години заобикалят България. Как да си ги върнем?

Инвеститорите от години заобикалят България. Как да си ги върнем?

Изчезването на чуждестранните вложители в страната не е сред водещите теми. А трябва да бъде