Индия може да стане втората по големина икономика в света до 2075 г., като така би изпреварила не само Япония и Германия, но и САЩ. Това прогнозира Goldman Sachs. Индия е петата по големина икономика в света след Германия, Япония, Китай и САЩ.

Освен нарастващото население, се забелязва и напредъкът на страната в иновациите и технологиите, по-високите капиталови инвестиции и нарастващата производителност на работниците, според доклад американската на инвестиционна банка, цитиран от CNBC.

"Следващите десетилетия коефициентът на зависимост на Индия ще бъде един от най-ниските сред регионалните икономики", смята Сантану Сенгупта, икономист в Goldman Sachs Research. Коефициентът на зависимост се измерва като се вземе предвид броя на зависимите, спрямо общото население в трудоспособна възраст. Ниският коефициент на зависимост значи, че има повече възрастни в трудоспособна възраст, които са в състояние да издържат младежите и възрастните хора.

По думите на икономистът потенциалът на Индия ще се отключи бързо с увеличаване на дела на работната сила в икономиката. Сенгупта прогнозира, че Индия ще има един от най-ниските коефициенти на зависимост сред големите икономики през следващите 20 години.

Индия е поставила като приоритет създаването на инфраструктура, изграждането на пътища и железопътни линии. От планирания бюджет се вижда, че ще бъдат продължени 50-годишните програми за безлихвени заеми за държавните правителства, за стимулиране на инвестициите в инфраструктура.

Индия иска да бъде "новият Китай", но това няма да се случи лесно: 5 причини защо е така

Най-голямата демокрация в света иска да бъде "новият Китай", но това няма да се случи лесно: 5 причини защо е така

Икономиката иска чуждестранни инвестиции, но също така иска да разчита на себе си

Технологии и инвестиции

Очаква се приходите от технологичната индустрия на Индия да се увеличат с 245 милиарда долара до края на 2023 г. Това поне са прогнозите на индийската неправителствена търговска асоциация Nasscom.

Goldman пък прогнозира, че капиталовите инвестиции ще бъдат също още един важен двигател на растежа на Индия. "Процентът на спестявания в Индия може да се увеличи, наред с намаляването коефициента на зависимост; доходите ще нарастват, ще има развитие на финансовия сектор, което вероятно ще донесе капитал за още допълнителни инвестиции", се казва в доклада на Goldman.

Рисковете

Може би най-голямата неизвестна е дали прогнозата на банката за процентът на участие на работната сила ще се сбъдне и дали той ще се увеличава със скоростта, с която Goldman прогнозира.

"Процентът на участие на работната сила в Индия е намалял през последните 15 години, а участието на жените в работната сила е значително по-малко" от този на мъжете, се коментира в доклада.

Едва 20% от жените в трудоспособна възраст в Индия са заети и това се дължи на факта, че жените са ангажирани предимно с "работа на парче", която не се отчита като заетост.

Не само инвестиционната банка има светли прогнози за Индия. S&P Global и Morgan Stanley също прогнозират, че Индия е на път да стане третата по големина икономика до 2030 г.

През първото тримесечие БВП на Индия нарасна с 6,1% на годишна база, надминавайки очакванията на Ройтерс за ръст от 5%. Ръстът на страната за цялата година е 7,2% в сравнение с ръст от 9,1% през фискалната 2021-2022 г.