През юни индустриалните и промишлените поръчки в Германия отскочиха доста по-силно от очакваното, заличавайки спада от предходния месец благодарение на ръст на чуждестранните поръчки, постъпващи от държави извън останалите страни-членки на еврозоната, показват данни на немската официална статистика Destatis, цитирани от БНР.

Това е знак за значително забавяне на низходящия тренд на постъпващите промишлени поръчки, но все още няма сигнал, че водещата европейска икономика е достигнал повратна точка, посочи икономическото министерство, коментирайки данните.

Поръчките за промишлено производствени стоки нараснаха през юни с цели 2,5% спрямо май, когато се свиха с 2,0% (слаба възходяща ревизия от предишна оценка за спад с 2,2%), докато осреднената прогноза на финансовите пазари беше за доста по-скромно повишение с 0,5 на сто.

Добрият отскок обаче се дължи единствено на нарастване с 5% на постъпилите от чужбина поръчки и по-специално на тези извън еврозоната, които се повишиха с цели 8,6%, докато поръчките от останалите членове на единния валутен блок се свиха с 0,6 на сто. В същото време вътрешните нови промишлени поръчки се понижиха през юни с 1,0%. Тези данни са пореден сигнал за слабостта на германската и на икономиката на еврозоната като цяло.

На годишна база промишлените поръчки в Германия се понижиха през юни с 3,6% след спад с цели 8,4% през май (възходяща ревизия от понижение с 8,6%) и прогноза за понижение с 5,2 на сто.

Промишленият оборот в Германия през юни пък се понижи с 0,1% спрямо май, когато се сви с 1,3 на сто.

Въпреки днешните на пръв поглед по-силни данни, експортно-ориентираната икономика на Германия продължава да бъде изправена пред сериозни насрещни ветрове, свързани с ескалиращото търговско напрежение главно по оста САЩ-Китай, охлаждащата се глобална икономика и несигурността около процеса на Брекзит, като се очаква немския БВП да се свие през второто тримесечие.

Основно негативно влияние върху германската икономика оказва именно промишления сектор, въпреки че той формира около 20% от БВП на страната.

"През второто тримесечие тенденцията на понижение на входящите поръчки в производствения сектор се забави значително", отбеляза германското икономическо министерство, но в същото време добави: "Индикаторите за бизнес климата обаче предполагат, че преломът в индустриалната икономика все още не е настъпил".

Нов заплашителен сигнал за слабостта на производството в Германия донесе юли

Нов заплашителен сигнал за слабостта на производството в Германия донесе юли

В сектора на услугите търсят работници, в заводите - освобождават