Броят на заетите лица в еврозоната и в целия Европейски съюз през второто тримесечие на тази година достигна рекордни върхове, показват предварителни данни на Евростат.

За месеците април - юни заетите лица в ЕС се увеличават с 0,4% спрямо първото тримесечие на година, когато те се повишиха с 0,5 на сто.

Спрямо година по-рано трудовата заетост в еврозоната се увеличи през второто тримесечие с 1,6%, а в ЕС - с 1,5% след растеж съответно с 1,6% и с 1,5% през предходното тримесечие.

Рекордните в историята 235,4 милиона мъже и жени в целия ЕС са били трудоустроени през периода. От тях 155,6 милиона са заети в региона на единната валута, като данните за еврозоната са също най-високи от нейното възникване и надвишават предишният пик, достигнат през първото тримесечие на годината, отбелязва Евростат.

При четири от страните членки на ЕС има намаляване на заетостта на тримесечна база, а в три - понижение на годишна база. Най-солиден ръст на трудовата заетост на тримесечна база е отчетен в Малта (повишение с 1,0%), следвана от Испания (с 0,9%), Гърция (с 0,8%) и Полша (с 0,8%), докато намаляване на заетостта се наблюдава в Хърватия (спад с 0,8%), Латвия (с 0,7%), Румъния (с 0,6%) и Естония (с 0,5%).

В същото време заетостта в България се увеличи през трите месеца до края на юни с едва 0,1% на тримесечна база (след повишение с 0,3% през първото тримесечие) и нараства на годишна база с 0,9%, отстъпвайки от по-добрия растеж с 1,2% в началото на 2017 година. И по двата показателя страната изостава доста силно спрямо осреднените тенденции в ЕС, посочва bnr.bg.