Естония и Финландия - това са единствените две европейски страни, в които публичните администрации уредиха сметките си с частния сектор в рамките на 30-дневния срок, предвиден от LATE PAYMENT DIRECTIVE, която трябва да влезе в сила в целия ЕС на 16 март.

Във всички други страни, публично-частните плащания превишават 30 дни, Италия, Гърция и Испания са най-слабо представящите се (180, 174 и 160 дни средното плащане).

Всяко закъсняло плащане има преки последици за предприятията, особено за малките и средни предприятия (МСП): намаляване на инвестициите, загуба на работни места и дори затваряне на предприятия, коментират от БТПП.

"Платежоспособността на хиляди реномирани фирми е заложено на карта, а с него и съдбата на хиляди работни места ", каза Арналдо Абруцини, Генерален секретар на EUROCHAMBRES.

EUROCHAMBRES напълно подкрепя позицията за "нулева толерантност" на Европейската комисия към държавите членки, които не успяват да транспонират преразгледаните условията на директивата, и затова днес стартира кампанията 30max, призовавайки държавните органи да плащат фактурите си навреме.