Сръбското правителство прие решение, според което минималната заплата в страната за периода януари-декември 2024 г. (без данъците и вноските за задължителното социално осигуряване) да бъде увеличена на 271 сръбски динара (4.51 лева) на работен час, съобщи правителството. Това представлява увеличение със 17.8% от сегашните 230 сръбски динара  (3.83 лева)

След това увеличение минималната работна заплата в Сърбия ще бъде 47 154 динара (785.53 лева).

Минималната заплата в България за 2024 г.

В проект на Постановление на Министерския съвет правителството предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева. Проектът е публикуван на портала за обществени консултации, а срокът е до 2 октомври.

Средната работна заплата в Сърбия достигна 1980 лева. Колко е в България?

Средната работна заплата в Сърбия достигна 1980 лева. Колко е в България?

Минималната работна заплата в Сърбия също ще бъде увеличена до края на годината

След последната актуализация на минималната работна заплата на 780 лева от 1 януари 2023 г. социално-икономическата и статистическата среда се отклониха значително от естествената си прогресия поради цялостната непредсказуемост на международната обстановка и инфлационните процеси, се посочва в оценката на въздействието на Проекта на постановление. "Това води до засилване на несигурността относно перспективите пред икономическата активност и инфлацията в България, и затруднява тяхното прогнозиране. Бързото нарастване на отчетената в периода инфлация оказва негативно въздействие върху способността на нискодоходните работници да задоволяват своите и на техните семейства минимални потребности", пише още в документа за обществена консултация.

Бизнесът и някои икономически анализатори не подкрепят предложеното увеличение на минималната заплата за страната. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) изрази в позиция до медиите своята сериозна загриженост за икономическите ефекти, които носи със себе си предложението на Министерски съвет. Според позицията на ССИ, риск има не само за бизнеса, но и за държавния бюджет.

Официално сме по-богати от Сърбия и Турция

Официално сме по-богати от две наши съседки

Според данните на Световната банка

Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта коментира пред медии, че със сигурност ръст от 20% ще се отрази сериозно на малкия и средния бизнес.