Американската икономика отбеляза силен ръст на заетостта през юли, благодарение на вълната от наети лица в хотелиерската индустрия.

Експертите от Бюрото по трудова статистика заявиха, че през миналия месец са създадени 209 000 работни места, което е повече от очакваното, пише BBC.

Процентът на безработицата е намалял до 4.3%, съответствайки с данните от май, които отчетоха най-ниските нива от 2001 г. насам.

Заетостта в сферата на храненето и заведенията нараства с 53 000 души и този сектор вече е добавил 313 000 работни места от юли 2016 г.

При заетостта в здравеопазването и професионалните и бизнес услугите също се наблюдава значителен растеж.

Работните места в САЩ нарастват средно с 184 000 работни места на месец през тази година. Това са приблизително същите темпове, както и миналата година, но и много над нивото, необходимо за постигане на нарастване на населението в трудоспособна възраст.