През последните години нарастването на добива на шистов петрол в САЩ се превърна в медийната звезда заради бързото разширяване на добива, което спомогна значително за превръщането на САЩ в нетен износител на петролни продукти. Но в страната се наблюдава сериозно покачване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Това не е учудващо, предвид факта, че Международната агенция за възобновяема енергетика (IRENA - International Renewable Energy Agency) посочи още в края на миналата година, че светът се нуждае от 7,7 TW оперативни ВЕИ мощности към 2030 г. "Но до момента страните са обещали само 3,2 TW такива, спрямо 2,3 TW инсталирани и работещи днес."

България е сред 12-те от ЕС, постигнали целите си за ВЕИ

България е сред 12-те от ЕС, постигнали целите си за ВЕИ

Швеция оглавява класацията за 2018-а година с повече от половината (или 54,6%) от енергията, идваща от възобновяеми източници като процент от общото крайно потребление,

Но от индустрията отговориха подобаващо - през последните години, с понижаването на цената, обемът мощности нарасна. Нещо повече - размерът на самите перки се покачи доста. "Това позволява на производителите да генерират повече електричество, без турбините да стават по-високи и може да ускори разрастването на индустрията в бъдеще", пишат от Scientific American.

За последните 11 години диаметърът на окръжността, описвана от перките, е нараснал с 20%, а колкото е по-голям той, толкова повече електричество се произвежда. Благодарение на подобряването на ефективността, цената на тока от вятърни мощности спада - с 50% през последните няколко години на пазарите на едро.

Но технологията може да се подобрява още, тъй като с разработването на технологиите за конструиране на витлата, техният размер, колкото и да не е одобряван от чисто естетически причини, може да нарасне още, а именно той води до най-големи ползи за произвеждания ток. "За сравнение, средната височина на турбините отбеляза "скромен" растеж от 12% през последното десетилетие", каза изследователят от Lawrence Berkeley National Laboratory Марк Болинджър.

Световният ВЕИ капацитет ще скочи с 50% за 5 години

Световният ВЕИ капацитет ще скочи с 50% за 5 години

60% от ръста се пада на слънчевите фотоволтаични инсталации

Благодарение на понижаването на цената и увеличаването на ефективността, през последното десетилетие доведе до над двоен ръст на инсталираните мощности - от 40 Gw към 31 декември 2010 г. до 84 Gw към края на 2017 г., за когато са последните данни на Windexchange. Това означава, че той всъщност е още по-сериозен, заради последващите оптимизации през изминалите три години и ще расте още в бъдеще.