Световният капацитет за добив на възобновяема енергия ще се увеличи с 50% за пет години, твърди анализ на Международната агенция по енергетика (IEA). Общият потенциал на ВЕИ мощностите ще нарасне с 1 200 гигавата (GW) до 2024 г. на фона на инсталираната мощност от 2 500 GW за миналата година.

Водещ фактор в това развитие се пада на слънчевите фотоволтаични (PV) инсталации в домове, сгради и предприятия. Соларните системи ще допринесат 60% от този растеж. Вятърните енергийни системи ще осигурят други 25%, показа годишният доклад на IEA за глобалното състояние на възобновяемите енергийни източници.

Очаква се делът на ВЕИ мощностите в глобалното производство на електроенергия да нарасне до 30% през 2024 г. в сравнение с 26% днес.

70% от новия енергиен капацитет в света идва от ВЕИ

70% от новия енергиен капацитет в света идва от ВЕИ

Инвестициите в чиста енергия надскачат 2 пъти тези в изкопаеми горива и АЕЦ

Спадащите разходи за технологиите и все по-ефективните правителствени политики са причините анализаторите да повишат прогнозите си за разгръщането на възобновяемия капацитет след доклада от миналата година, заяви IEA.

"Възобновяемите енергийни системи вече са вторият най-голям източник на електроенергия в света, но тяхното внедряване все още има нужда да се ускори, ако искаме да постигнем дългосрочните цели за климата, качеството на въздуха и достъпа до енергия. Тъй като разходите продължават да спадат, ние имаме все по-голям стимул за увеличаване на внедряването на слънчеви фотоволтаици", каза д-р Фатих Бирол, изпълнителен директор на IEA

Цената за производство на електроенергия от разпределени слънчеви фотоволтаични системи (мрежи от PV инсталации в домове, търговски сгради и предприятия) вече е спаднала под цените на електроенергията на дребно в повечето страни.

Очаква се разходите за генериране на електроенергия от слънчеви фотоволтаични модули да намалеят с още 15% до 35% в периода до 2024 г., което прави технологията още по-привлекателна за инсталиране, отбелязват от IEA.

Необходими са обаче политически и тарифни реформи, за да се гарантира, че растежът на слънчевата енергия е устойчив и за да се избегнат смущения на пазарите на електроенергия и по-високите разходи за енергия, се посочва в доклада на Межуднародната агвнция по енерегетика.