Мрежата за политики за възобновяеми енергийни източници - REN21, публикува своя ежегоден доклад за състоянието на световната зелена икономика.

Чистата енергия съставлява 70% от нетния новодобавен енергиен капацитет в общия обем нови електропроизводствени мощности през 2017 година. Това е най-голямото увеличение, което възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са постигали досега.

Проектите за соларни фотоволтаични инсталации са прибавили 29% допълнителен капацитет през миналата година, достигайки 98GW.

При вятърната енергия данните също са впечатляващи - през 2017 г. към световния енергиен микс са добавени общо 52 GW нови мощности, базирани на ветроенергийни системи.

Повече от два пъти повече средства са инвестирани в нов капацитет за добив на възобновяема енергия, отколкото в мощности на база изкопаеми горива и ядрена енергия.

Китай, Европа и САЩ представляват 75% от всички инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници в целия свят.

Въпреки това отоплителната, охладителната и транспортната индустрии не смогват да постигнат успех като този в електроенергийния сектор.

"Ние може да сме на път да постигнем бъдеще със 10% електроенергия от възобновяеми източници, но когато става въпрос за отопление, охлаждане и транспорт, напредваме бавно, сякаш имаме цялото време на света. За съжаление това не е така", отбелязва Рана Адиб, изпълнителен секретар на REN21, цитиран от GreenTech.