Кръгла маса на тема „Енергийното образование в България. Потребностите и приносът на бизнеса" ще открие министър Румен Овчаров утре.

В кръглата маса ще вземат участие представители на Парламентарната комисия по енергетика, Министерство на образованието и науката, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, АЕЦ „Козлодуй" и Националния комитет на България в Световния енергиен съвет.

На срещата са поканени още изпълнителният директор на „Енерджи партнърс", заместник-председателят на УС на „Е. Он България", президентът на „Овъргаз Инк." АД, както и ръководствата на много висши учебни заведения.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на кръглата маса, ще засягат състоянието на българското енергийно образование, връзката между енергийните знания и бизнеса в България и публично-частното партньорство в сферата на образованието.