Светът през 2022 г. е възможно да отстъпи от целите за борба с изменение на климата и съответно преход към "зелена" енергия и да подкрепи инвестиции в изкопаеми горива. А това би станало като част от борбата с инфлацията и риска от социални вълнения, заради нарастващите цени на храните и енергията, пише Saxo Bank в своите "шокиращи прогнози", съобщи Прайм ТАСС.

Saxo Bank публикува ежегодно в края на годината "шокиращи прогнози" за следващата година. Общо взето те визират поредица от малко вероятни и подценявани събития, заради които, обаче, финансовите пазари могат да бъдат засегнати от много мощна "ударна вълна".

Макар че тези прогнози не представляват официалните пазарни прогнози на Saxo Bank за 2022 г., те предупреждават, че много инвеститори могат да се заблуждават при оценката на вероятността за настъпването на определени събития, смятайки я за прекалено ниска (отколкото е в действителност).

"Планът за постепенно премахване на изкопаемите горива ще трябва да бъде отложен. Осъзнавайки инфлационната заплаха, породена от нарастващите цени на суровините и риска от срив на "двигателя на икономиката" поради нереалистично краткото време за преход към зелена енергия, властите ще изоставят целите за борба с изменението на климата.

Това ще отслаби инвестиционната бюрокрация за пет години при добива на петрола и за десет години при добива на природен газ, което ще насърчи производителите да осигурят достатъчно ресурси на разумни цени", прогнозират икономистите от Saxo Bank.

По данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), амбициозната цел за постигане на нулеви емисии до 2050 г. ще изисква намаляване в света на потреблението на нефт и природен газ съответно с 29% и 10% до 2030 г., последвано от рязък спад.

Изправени пред тази перспектива, доставчиците на традиционни енергоносители вече започнаха да съкращават проучването на нови находища и добива до такава степен, че предлагането вече изостава спрямо търсенето. А това води до по-високи цени на традиционните енергоносители, които продължават да осигуряват по-голямата част от световното търсене на енергоресурси.

Amazon купува Кипър и други шокиращи прогнози на Saxo Bank за 2021-а

Amazon купува Кипър и други шокиращи прогнози на Saxo Bank за 2021-а

Те са малко вероятни събития, които обаче могат сериозно да засегнат световните пазари

Анализаторите отбелязват, че посоченото вече доведе до по-високи цени на енергията и индустриалните метали, повечето от които са необходими в значителни количества за извършване на зелената трансформация.

В допълнение, рязкото покачване на цените на енергията доведе и до рязко поскъпване на дизеловото гориво и в частност на изкуствените торове, които са неразделна част от разходите в селското стопанство - което пък поражда опасения относно производството на хранителни продукти.