Едва 68 (23%) от общо 294 български проптех фирми са финансирани. Останалите 77% са самофинансиращи се.

Какво представлява проптех компания?

Проптех е сектор, в който технологиите и секторът на недвижими имоти намират пресечна точка. 151 от 300 са основани през последните 5 години (2019- 2023 г.) Това се казва в проучване на SPPB Proptech Bulgaria.

256 от 300 са българските проптех компании, основани през последните 10 години (2014-2023 г.) 4 са проптех решенията, финансирани преди 2019 г., без финансиране след тази дата - изчисленията са базирани на 64 компании, които имат финансиране през 5-годишния период от 2019 до 2023 г. включително.

Общо външното финансиране на тези 64 проптех компании за 5-годишния период възлиза на 88 047 574 долара. Тази сума не включва стойността на сделките за придобиване/сливане и изкупуване на посочените по-горе 10 проптех компании, както и размерът на CVC финансиране. Причината е, че тези стойности биват разкривани в много редки случаи. Това число включва всички раунди на финансиране след 2019 г. до края на 2023 г.

Като цяло, според експертите, се наблюдават сделки по сливане и придобиване основно сред PropTech фирми, които са регистрирани или изцяло оперират извън България.

Финансирането, предоставено от външни фондове на проптех компании с български основатели, които или са регистрирани извън България, или изцяло оперират извън е в размер от 30 206 060 долара. (т.е. нямат нито екип тук, нито каквито и да било операции в България).

Това означава, че 34% е външното финансиране от фондове извън България, а 66% от финансирането на български проптех фирми е от фондове в България, или 57 841 514 долара.

27 компании на база наличната информация във всички бази данни са оценени на 240 640 000 долара.

Присъствие навън

20 от всички 294 български проптех фирми са регистрирани във Великобритания, САЩ, Русия, Германия, Холандия, Франция. Повечето български проптех фирми са частни. За периода сме регистрирали 2 компании, които излязоха на борсата.

Голямо или малко е външното финансиране за български проптех компании фирми?

В доклада са използвани сравнение с финансиране на проптех компании в Испания и Дания.

Данните за Испания сочат, че за 2022 година финансирането излиза в размер на 218 812 037 долара, докато година по-рано е 695 331 200 долара. Сметката показва, че само за 2 години от този 5 годишен период външното Финансиране за проптех в Испания е близо 1 милиард долара.

В Дания нещата стоят по по-различен начин, като общата сума финансиране за периода 2020-2022 включително е 277 045 315 долара.

Така сравнено външното финансиране на български проптех компании за 5-годишен период е равно на външното финансиране на датски проптех, което са получили за 3,5 месеца през 2022 година, и това, получено от испански PropTech за 3 месеца през слабата за тях 2022 г.

Има ли пряка връзка между размера на външно финансиране и броя на технологични решения, създавани в дадена държава?

На този фон България е пета в Европа от 35 европейски държави с най-много проптех решения, както и с много нисък процент на фалирали проптех фирми - само 16 за целия период от 2019 г. досега (01.04.2024 г.), което се равнява на само 5%.

Процентът фалирали проптех в Швейцария през 2022 г. е 25%, а през 2023 - близо 10%, въпреки изобилното външно финансиране.

Размер на наличното външно финансиране на глава от населението

Нека съпоставим размера на наличното външно финансиране на глава от населението в същите тези държави през същата 2022 г. Това е финансиране за всякакви (предимно) технологични решения, не само за PropTech:

Испания - 40 долара на глава от населението и налични 395 проптех

Дания - 125 долара на глава от населението и функциониращи 181 проптех

България - 8 долара на глава от населението и над 300 проптех

За сравнение: Естония, която е първа в Европа по този параметър с 750 долара на глава от населението, има само 48 проптех компании. Швейцария, която е с 340 долара на глава от населението, е с 285 проптех, т.е. брой, близък до този на България, но при налично външно финансиране, което е 42,5 пъти по-високо от това в България.

Това ясно показва, че че няма пряка връзка между наличното външно финансиране в дадена държава и броя технологични решения, които се генерират.

Дори и изобилното външно финансиране да води до регистриране на повече технологични решения, то те фалират скоро, след като са изчерпали дадените им суми, пример за което е Швейцария.

България не е единствената европейска държава с толкова ниско ниво на външно финансиране в контекста на милиардното раздадено финансиране на западноевропейски държави. Всички държави от Централна-югоизточна Европа са с много ниски нива на външно финансиране за времевия период 2023-2022. Те са в пъти по-ниски от това, предоставено в Западна Европа. Така например: Чехия е със 181 милиона долара, Словакия - 67 милиона долара, Румъния - 186 милиона долара, Унгария - 55 милиона долара. Най-високо е нивото в Полша - 282 милиона долара, но отново е ниско, в сравнение с 20 милиарда долара, инвестирани в стартапи във Великобритания през същия времеви период, или 9 милиарда долара във Франция, както и 8 милиарда в Германия, 3 милиарда в Швейцария.