В момента темповете с които нарастват заплатите у нас изпреварват тези на производителността и това ще се случва още известно време. Трудно е да се прецени колко ще продължи този период. Това заяви Кристофор Павлов, главен икономист от UniCredit Bulbank, в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air. "Гледайки какво се случва с българската икономика, ние имаме все още сравнително ниска инфлация. В края на миналата година станахме свидетели на увеличение на инфлацията, но имаме причини да смятаме, че това е вследствие на еднократни фактори."

В кои сектори се наблюдава тенденция за нови работни места?

Според експерта в почти сектори на икономиката се наблюдава тази тенденция, както и в сектори на външно търсене и то на фона на забавяне на икономическия растеж. "През 2019 г., в промишлеността, броят на работните места достига най-високата си точка от седем години насам, а голямата част от българската промишленост е ориентирана към износ", казва Павлов.

Инвеститорите разпознават България като икономика, която е по-конкурентноспособна, спрямо други икономики, които се състезават със страната ни.

"Ключовото за българската икономика сега и това, което предстои през следващите години, особено за конвергенцията на доходите, е преходът на работници от секрети, които се характеризират със сравнително ниска добавена стойност, в сектори с по-голяма добавена стойност. Най-голямата заплаха е този процес да протича бавно. Тогава темпът на нарастване на доходи ще бъде по-нисък от другите страни и недоволството ще нараства", заяви експертът.

Кои сектори изпитват трудности в развитието си?

Според Павлов В момента най-загрижени са мениджърите на бизнеси в строителството. "Това е смущаващо, защото България е изправена пред фискална ситуация, която й позволява да харчим повече. Дори да искаме да ускорим завършването на важни инвестиционни проекти, не можем да го направя защото сме изправени пред ограничения на пазара на труда."

Натиск има и върху други сектори, като този на туризма, където натискът да се внася работна сила е доста силен.

София е на 8-мо място по заплати сред общините. Кои са начело?

София е на 8-мо място по заплати сред общините. Кои са начело?

Солидните възнаграждения са свързани с големи предприятия, които работят в района

На какво се дължи дисбалансът в безработицата между северните и южните части на страната?

Според Павлов липсата на свързаност е основната причина. Ако има достатъчно инвестиции, които да увеличат свързаността на северните провинции на страната и да направят така, че бизнесът да се възползва от съществуващите резерви от работна сила от там, няма да има такова неравенство. "Затова е важно инвестициите в инфраструктура да се правят. Това би било предпоставка и частният сектор да инвестира повече. Доброто планиране и осъществяването на инфраструктурните проекти има смисъл и трябва да получи повече внимание", каза Павлов.

Демографска ситуация

Това е едно от най-големите ни предизвикателства по думите на експерта. Пред това са изправени и редица други европейски страни. "Негативното за България е, че ние се намираме в конкуренция с всички други страни в Европа и това трудно състезание за нас. Положителната новина е, че вече в Европа имаме пазар на труда, на който спада способността на развитите икономики да привличат имигранти, защото се създават обществено недоволство и съпротива. България все още не е изправена пред този проблем", каза той.