Един от основните фактори за постигнатия значително по-голям от очаквания  икономически ръст през миналата година през първото тримесечие на 2016-а бележи чувствително отслабване. Това се отнася в най-голяма степен до силно намаления ни износ за страните извън ЕС.

През периода януари - март 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 10 590 млн. лв., като  спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 1.6 на сто, показват предварителните данни на националната статистика.

През март 2016 г. общият износ възлиза на 3 677.4 млн. лв., или с 6.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

За първото тримесечие  в страната са внесени стоки общо на стойност 11 482.8 млн. лв. , или с 6.8% по-малко спрямо същия период на 2015 година.

През март 2016 г. общият внос намалява с 5.4% в сравнение със същия месец на предходната година и възлиза на 4 195.7 млн. лeвa.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - март 2016 г. и е на стойност 892.8 млн. лева.

През периода януари - март 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 8.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 3 533.2 млн. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, САЩ и Руската федерация, които формират 50.9% от износа за трети страни.

През месеца  износът на България за трети страни намалява с 23% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 173.5 млн. лeвa.

Вносът на България от трети страни през периода януари - март 2016 г. намалява с 19.2% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 3 638.1 млн. лeв). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - март 2016 г. е отрицателно и е на стойност 104.9 млн. лeвa.