Брутният вътрешет продукт (БВП) на Русия през 2022 г. се е понижил с 2,1%. Тази е предварителната оценка на показателя, публикувана от руската статистическа служба Росстат, съобщи Интерфакс.

В съобщението се припомнят стойностите на показателя (ръст или спад на БВП) за предишни години: през 2021 г. руската икономика е нараснала с 5,6%, през 2020 г. е спаднала с 2,7%, през 2019 г. е нараснала с 2,2%, през 2018 г. растежът е бил 2,8%, през 2017 г. - 1,8%, през 2016 г. - 0,2% , през 2015 г. - спад с 2%, през 2014 г. - нарастване с 0,7%.

Спадът на БВП на Русия през 2022 г. се оказа по-малък от оценката на Централната банка още през февруари (2,5% спад), от прогнозирания от Министерството на икономическото развитие (официалната прогноза на финансовото министерството беше за спад от 2,9%), както и от консесусната прогноза на икономисти, която в края на декември 2022 г. беше за спад от 2,7%.

А по-раншни прогнози, от лятото и есента на миналата година, предвиждаха спад на БВП на Русия за 2022 г., от поне 8%.

Русия бележи сериозен ръст в бюджетния дефицит през януари

Бюджетът на Русия за 2023 катастрофира още през януари

Спадащите приходи от продажба на енергоносители, санкции и разходите за войната в Украйна оказват изключително неблагоприятно отражение върху бюджета на Русия

Прогнози за динамиката на БВП на Русия през 2023 г.

Централната банка на Русия в прогнозата си обявена миналата седмица, подобри динамиката на БВП на Русия през 2023 г. - новия интервал за БВП е от намаление от 1% до увеличение от 1%, вместо спад от 1-4% според предишна прогноза през октомври миналата година.

Текущата прогноза на Министерството на икономическото развитие (от септември 2022 г.) предполага намаляване на руския БВП през 2023 г. с 0,8%, но министърът на икономическото развитие Максим Решетников вече заяви, че текущите оценки за динамиката на руската икономика през 2023 г. са по-оптимистични от септемврийската прогноза на министерството (официално Министерството на икономическото развитие ще прецизира прогнозата си през април).

Консенсусната прогноза на анализатори, анкетирани от Интерфакс в началото на февруари, е по-песимистична от официалните прогнози за динамиката на БВП на Русия през 2023 г., и предполага спад от 2,1%.

МВФ отново подобри прогнозата си за икономиката на Русия

МВФ отново подобри прогнозата си за икономиката на Русия

Ето каква е и прогнозата на Централната банка на страната