Средната каса в Евросъюза намалява, констатира доклад на Международната организация на труда (МОТ).

Причините са спада на заетостта, намаляване на заплатите в държавния сектор, отслабването на механизмите за подписване на колективни договори.

Към средната класа експертите включват хората, чиито доходи представляват от 80% до 120% от средния доход на човек от населението в една или друга държава, напомня МОТ. В ЕС на този критерий отговарят 23% до 40% от семействата.

Според изследването на МОТ "между 2004 и 2011 години средната класа в ЕС е намаляла с 2,3%, а по последни данни оттогава това намаляване продължава". По време на световната финансова и икономическа криза, особено между 2008 и 2011 години, "доходите на средната класа се понижиха".

Поради икономическия спад тази група е пострадала сериозно в страни като Гърция, Испания, Естония, Кипър и Португалия. В Централна и Източна Европа ръстът на средната класа "бе спрян от кризата". А в редица други държави, особено в Германия, "ерозията на средната класа бе забелязана отпреди кризата", тя намаляваше годишно с 3 процента.

В страните, където тази класа продължава да се държи, по-специално в Дания и Швеция, в много от семействата работят двама души, отбелязва се още в доклада. "Това означава, че наличието на една заплата (на семейство) може вече да е недостатъчна, за принадлежност към средната класа", поясни старшият икономист от МОТ Дениъл Уогън-Уайтхед. Някои професии като учителските или лекарските, които са особено характерни за средната класа и са типични за заетостта на жените, може да пресъхнат в осигуряването на средния доход".