През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в столицата достига 2 900 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 867 лв., а за частния - 2 908 лева. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите и средната работна заплата в София.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в столицата нараства с 12.8 на сто. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.6%, а в частния - с 11.7 процента.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2023 г. област София (столица) е на 1-во място по показателя средна брутна месечна работна заплата, следвана от Варна - 1 966 лв. и Враца - 1 965 лева. Най-ниски са били заплатите във Видин (1397 лв.) и Благоевград (1417 лв.).

Средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. по области:

София (столица) 2900 лева
Общо страната 2123 лева
Варна 1966 лева
Враца 1965 лева
София 1946 лева
Стара Загора 1909 лева
Пловдив 1830 лева
Русе 1728 лева
Габрово 1712 лева
Перник 1684 лева
Бургас 1681 лева
Пазарджик 1678 лева
Разград 1672 лева
Шумен 1669 лева
Търговище 1663 лева
Плевен 1640 лева
Ловеч 1639 лева
Ямбол 1627 лева
Кърджали 1600 лева
Сливен 1582 лева
Велико Търново 1561 лева
Добрич 1543 лева
Монтана 1531 лева
Хасково 1485 лева
Силистра 1471 лева
Смолян 1433 лева
Кюстендил 1424 лева
Благоевград 1417 лева
Видин 1397 лева

Наетите на трудов договор в София към края на декември 2023 г. нарастват спрямо края на септември 2023 г. с 0.1% и достигат 793.1 хиляди. Като най-голям е относителният дял на наетите в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - съответно 21% и 13.1 на сто.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.1% (до 148.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.9% (до 644.1 хиляди). В края на декември 2023 г. наетите по трудово и служебно правоотношение в област София (столица) са повече с 0.8% в сравнение с края на декември 2022 година.

За една и съща позиция: Колко по-ниски заплати получават жените от мъжете в България

За една и съща позиция: Колко по-ниски заплати получават жените от мъжете в България

Страната ни е в топ 3 сред държавите в Европа с най-много жени мениджъри