Отчетен е ръст на търговския оборот през септември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. при търговията на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали) с близо 12%, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

При търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия повишението на оборота е с 6%, а при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3,5%.

Повишението на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали) на годишна база, се дължи най-вече на следните групи стоки: търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки (с 35%), с компютърна и комуникационна техника (с 13%), с битова техника, мебели и други стоки за бита (с 10%)и с разнообразни стоки (с 3,6%).

От друга страна, понижение при търговията на дребно с нехранителни стоки за периода, се наблюдава при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (със 7,6%) и при търговията чрез поръчки по пощата, телефон и интернет (с почти 3%).

През септември 2021 г., оборотът при търговията на дребно като цяло, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 8,4% спрямо същия месец на 2020 година - но пък за август същият показател беше 12%.