В доклада си The World in 2050 водещата консултантска и одиторска компания PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозира как ще се развие глобалната икономика през следващите няколко десетилетия. И как ще се преподреди и изглежда Топ 10 на най-големите икономики в света.

В изследването са обхванати 32 от най-големите икономики, които произвеждат около 85% от световния Брутен вътрешен продукт.

Като цяло обемът на глобалната икономика може да нарасне със 130% към 2050 година на фона на повишаване на производителността, предизвикано от технологичния прогрес.

При това растежът на развиващите се страни може да превиши два пъти този на развитите. В резултат на това сред седемте най-големи икономики в света през 20150 г. шест ще са от т.нар. развиващите се държави, отбелязват анализаторите на PwC.

Според прогнозите на консултантската компания на първо място по размер на икономиката ще бъде очаквано Китай. Към 2050 година и Индия ще изпревари САЩ и ще заеме второто в място.

На четвърта позиция ще излезе Индонезия, следвана от Бразилия, Русия Мексико.

Сегашни икономически лидери като Япония, Германия и Великобритания, ще слязат съответно до осма, девета и десета позиция.

Авторите на доклада очакват растежът да бъде главно за сметка на развиващите се пазари, като темповете на E7 (седморката на развиващите се страни) - Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексико, Русия и Турция да е средногодишно 3,5% през следващите 34 години.

В същото време през този период икономическия растеж на G7 - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, да бъде средногодишно 1,6 на сто.