Средногодишната инфлация в България ще достигна 6 процента през 2022 г., пише в свой анализ Кристофор Павлов, главен икономист на UniCredit BulBank за България. Повишението на цените ще е по-силно у нас, отколкото в други държави от Централна и Източна Европа, а причината е, че поскъпването на храните вероятно ще продължи по-дълго (включително и заради скъпия природен газ, който повишава и цените на торовете) — а именно те заемат най-големия дял в потребителската кошница.

По-високите цени обаче няма да доведат до по-високи заплати — поне не до значително увеличение, прогнозира Павлов. Причината е, че безработицата и други показатели на труда сочат, че икономиката не е достигнала пълна заетост. Делът на мениджърите, които докладват за проблеми с намирането на работна ръка сега в сравнение с периода преди пандемията е по-нисък в България в сравнение с останалите страни от ЦИЕ. "Всичко това сочи, че процеса на възстановяване на пазара на труда протича по-бавно в България в сравнение с повечето страни от ЦИЕ, като това има и положителна страна, тъй като случващото се на пазара на труда не е сред фактори, които допринасят за увеличаване на инфлацията в момента", коментира той.

В Европа: цените растат, заплатите не

В Европа: цените растат, заплатите не

Защо?

UniCredit Bulbank намалява прогнозата си за растежа на реалния БВП през 2022 г. до 3,6 процента (от 3,9 процента) заради продължаващите проблеми във веригите за доставки и очакванията за задържаща се висока инфлация. През 2023 г. се очаква ръст от 4,3 процента и спадане на нивата на безработица до такива, които съответстват на пълна заетост.

Павлов поддържа тезата, че инфлацията е причинена от временни фактори, като високите цени на енергоносителите, нарушенията във веригите за доставки и базовите ефекти. "Въпреки това, ръстът на инфлацията се оказа по-широко базиран, отколкото очаквахме първоначално, и вероятно ще трае по-дълго. Причина за това са нарушенията във веригите на доставки, които навредиха на производството и повишиха значително базисните цени, и които се очаква да се нормализират обратно до нивата от преди пандемията чак през 2023 г., значително по-късно отколкото очаквахме", пише той.

Приемането за 6 процента инфлация е базирано на допускането, че цените на електроенергията и топлоенергията за домакинствата ще нараснат с 15 процента през април т.г. Прогнозата още е, че през 2023 г. тя ще се успокои до 3 процента.

UniCredit BulBank очаква още, че през 2022 г. ще има промени в структурата на БВП, като частното потребление ще допринесе по-малко за растежа — основно заради по-високата инфлация и заради избледняващите ефекти от увеличенията на заплатите в публичния сектор преди изборите.

Очаква се обаче ръст на публичните инвестиции в подкрепа на зеления преход и дигитализацията, финансирани от ЕС.