Кризата, причинена от мерките срещу коронавируса, ще продължи да се усеща силно на пазара на труда в България и през третото тримесечие на 2020 г., гласи проучване на ManpowerGroup, публикувано днес.

Едва 9% от работодателите у нас планират да увеличат броя на служителите, докато 15% смятат да го намалят. 67% не очакват промяна. Така, след корекция на данните според сезонните колебания, отчетената нетна прогноза е -7% и е най-слабата от началото на изследването преди повече от девет години.

Оптимистичната нотка се крие в очакванията за последните три месеца на 2002 г., когато 22% от работодателите очакват да се върнат към нивата на наемане на нови служители от преди пандемията.Междувременно данните на Националния статистически институт (НСИ) подсказват, че най-лошото вече е преминало, като трета поредна седмица относителният дял на започналите работа надхвърля този на новорегистрираните в бюрата по труда. Според прогнозите на работодателите обаче сме далеч от край на кризата.

В кои региони ще има най-много съкращения?

Отчетените намерения за наемане във всички пет региона са най-слабите от началото на изследването през 2011 г. Най-скромен пазар на труда се очаква в Бургас, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от -20%. Предвижда се умерено темпо на наемане в Русе и Варна с прогнози от -8%, докато прогнозите за Пловдив и София са съответно -4% и -2%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват във всички пет региона, като работодателите в Бургас отчитат рязък спад от 28 процентни пункта, докато във Варна и Пловдив е регистрирано значително намаление от съответно 19 и 13 процентни пункта. Спрямо същия период на миналата година значителен спад от съответно 26 и 20 процентни пункта е отчетен в регионите на Бургас и Варна. Перспективите за наемане в София също намаляват с 11 процентни пункта и с 10 процентни пункта в Пловдив и Русе.

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q3_19 Q3_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 8% -7%
БУРГАС 6% -20%
ПЛОВДИВ 6% -4%
РУСЕ 2% -8%
СОФИЯ 0% -2%
ВАРНА 12% -8%

Кои сектори ще наемат и кои ще освобождават служители?

Очаква се нивата на заетост да намалеят в пет от седем от включените сектори, и отчетените перспективи за наемане отново са най-слабите от началото на изследването. Работодателите в сектор "Финансови и бизнес услуги" и "Промишленост" предвиждат леко увеличение на броя на служителите през следващото тримесечие, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +3%.

В същото време работодателите от останалите пет сектора очакват да намалят заетостта и най-вече в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Други услуги", където прогнозите са съответно -16% и -13%. В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане отслабват във всички седем индустриални сектора. Значителен спад от 18 процентни пункта е отчетен в сектор "Строителство" и "Други услуги", докато прогнозите за секторите "Друго производство" и "Хотелиерство и ресторантьорство" намаляват със съответно 14 и 12 процентни пункта.

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q3_19 Q2_20 Q3_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 8% 6% -7%
СТРОИТЕЛСТВО 12% 10% -8%
ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС УСЛУГИ 16% 7% 3%
ПРОМИШЛЕНОСТ 11% 6% 3%
ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО (Минно дело; Земеделие; Електричество, газ и вода) 5% 5% -9%
ДРУГИ УСЛУГИ (Публичен и социален сектор; Транспорт, складове и комуникации) 8% 5% -13%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ 3% -4% -16%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 5% 8% -2%

В допълнение работодателите от всички четири според размера си организации очакват да намалят заетостта от юли до септември. Най-слабо темпо на наемане се предвижда от работодателите от средно големите компании, които отчитат нетна прогноза за заетостта от -15%. Прогнозата за малките и големите предприятия е -6%, докато микропредприятията споделят прогноза от -5%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите от големите предприятия отчитат остър спад от 25 процентни пункта, а прогнозата на работодателите от средно големите компании намалява с 21 процентни пункта. Прогнозите на работодателите от малките и микропредприятията намаляват със съответно 11 и 3 процентни пункта.