Румъния беше най-добре представящата се по ръст на икономиката в Европейския съюз през 2017 година, но през следващите поне две северната ни съседка няма да успее да повтори този успех, а обратното - растежът й ще се свие двойно и ще бъде изпреварена по този показател от България.

Това прогнозират от UniCredit Group в свой анализ за макроикономическата среда и банковия сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), представен в рамките на конференцията Euromoney, провеждаща се на 16 и 17 януари във Виена.

Очакванията на експертите от банката са, че след стабилен ръст от 4% на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2017 година, българската икономика ще се забърза до ниво от 4,3% през периода 2018-2019 година. По този начин страната ни ще замени Румъния и ще стане първа по растеж сред страните членки в региона.

Въпреки силното представяне за изминалите 12 месеца на Турция с ниво на БВП до близо 7 на сто, в следващите 2 години тя също се отчете сериозен спад и ще остане под нивото на растеж на България.

Снимка 334404

Източник: УниКредит

Като цяло за ЦИЕ от UniCredit прогнозират, че сред държавите, които ще запишат по-добри резултати в сравнение с тези от 2017 година, са Словакия, Сърбия и Босна и Херцеговина. От друга страна Унгария, Чехия и Хърватска ще са в групата от държави, които могат да очакват намаление на БВП.

"Макроикономическата среда в Централна и Източна Европа ще остане благоприятна, оказвайки положително влияние и върху банковия сектор. За повечето от страните от региона изминалата година беше най-добрата от 2010 година насам по отношение на икономическия растеж", се посочва в документа.

"В повечето страни в ЦИЕ растежът през 2017 година беше най-силният от кризата насам. При всички страни виждаме положителен растеж. В Турция през 2016 година имаше спад, но през миналата страната отново излезе на положителна територия. Растежът в региона ще остане значително солиден", коментира по време на събитие Мауро Джорджо Марано, част от екипа на Стратегически анализи на UniCredit.

На българската икономика ѝ предстоят 3 силни години

На българската икономика ѝ предстоят 3 силни години

Световната банка подобри очакванията си

"Очакванията на анализаторите са ръстът на БВП да остане стабилен в повечето страни (около 3% или повече), макар и с известно умерено забавяне през 2018 година и 2019 година. За България UniCredit прогнозира ръст от 4.4% през тази година и 4.2% през 2019 година", става още ясно от анализа.

Според оценката на експертите факторите, които ще движат икономиката напред са ръстът на износа, покачването на нивото на инвестициите и раздвижването на строителния сектор.

Домакинствата у нас държат по-голямо богатства от тези в Румъния, Сърбия и Русия

Данните в анализа показват, че възстановяването на икономиките в региона след финансовата криза е довело след себе си рязко повишение на нетното финансово богатство на домакинствата в ЦИЕ.

Въпреки спада през 2008 година за последното десетилетие индикаторът спряво БВП се е увеличил грубо с 96%. Към 2016 година общото нетно финансово богатство на семействата в региона се изчислява на 789 милиарда евро.

Независимо от осезаемия напредък, държавите от Централна и Източна Европа все още остават далеч зад големите европейски икономики по този индикатор. За сравнение финансовото богатство на семействата в Австрия, Германия и Италия взети заедно е над 7 трилиона евро.

Снимка 334406

Източник: УниКредит

Кредитирането в България нараства слабо, но изпреварва това в останалите от ЦИЕ

"Растежът на кредитирането вероятно ще се забави до известна степен в страните, които са имали най-високи темпове на растеж през последните две години. Очакванията са за по-високи нива на кредитиране в страните, в които се наблюдава икономическо забавяне през последните 2 години като Унгария, Словения и Сърбия", посочват експертите.

"В България темповете на растеж на кредитирането ще се запазят на сегашните си нива - средно за тази и следващата година 8,5% ръст на кредитите за домакинствата и 3,8% за корпоративните заеми (без изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити)", се казва в анализа.

Кредитите на домакинствата достигат 20,2% от икономиката

Кредитите на домакинствата достигат 20,2% от икономиката

Заемите за жилища са 9,4 млрд. лв.

Въпреки слабото увеличение в това отношение страната ни ще се представя по-добре от останалите в региона между 2018 и 2019 година. Единствено по-голямо увеличение се очаква да запише Турция.

Снимка 334405

Източник: УниКредит

Основно по-голямата активност у нас при корпоративните заеми ще дойде от малките и средни предприятия. Причината е, че големите компании разполагат със сериозен обем свободни средства и могат да увеличат инвестициите си без да търсят финансиране.

До голяма степен растежът в този сегмент ще се дължи на три направления: сградно строителство, нови транспортни средства и вложения в машини и съоръжения.

"По-високите цени на жилищата в комбинация с увеличението на доходите и заетостта ще доведат и до по-голямо търсенето на кредит от домакинствата", смятат още експертите.

Кредитирането у нас не е отчитало такъв ръст от 2014-а насам

Кредитирането у нас не е отчитало такъв ръст от 2014-а насам

Какво показват данните на БНБ

Намаляването на портфейлите необслужвани кредити остава основна цел на банките в ЦИЕ

Експертите оценяват намаляването на процента на т.нар. "лоши" заеми като една от най-важните характеристики на банковия сектор в ЦИЕ през последните три години. Според тях активността на финансовите институции в тази посока ще продължи и занапред.

"Подобрението се дължи в голяма степен на продажбите на необслужваните кредити, по-добрите нива на връщане на тези кредити заради икономическото възстановяване, особено в Румъния, Унгария, Сърбия и Словения. Тези фактори ще продължат да играят важна роля, в допълнение с подобреното управление на риска", става ясно от документа.

Прогнозата е, че делът на необслужваните заеми у нас ще бъде в рамките на 11,2% за изминалата година и ще се свие до 8,3% през следващите две.