Брутният вътрешен продукт (БВП) на Туркменистан е нараснал с 6,3% през първото тримесечие на годишна база. Това е съобщил президентът на Туркменистан Сердар Бердимухамедов на заседание на правителството, пише вестник "Неутрален Туркменистан".

По думите на президента, "този показател в промишления сектор достига 4,7%, в транспорта и комуникациите - 6,6%, в сектора на услугите - 7,6%, в търговията - 8,2%, а в селското стопанство - 4,1%".

Същевременно, заплатите на годишна база в бившата съветска република - която е и една от най-затворените страни в света за чужденци - са се увеличили с 10%. Населението на страната е приблизителното колкото българското, но стандартът на живот като цяло не е висок.

От своя страна, по време на заседанието на правителството вицепремиерът Ходжамират Гелдимирадов - който отговаря по въпросите на финансовите, икономическите и банковите организации - е посочил, че "като цяло обемът на производството спрямо същия период на 2023 г. е нараснал с 8,8%".

Освен това, по думите на вицепремиера на Теркменистан, през януари-март тази година оборотът "на дребно" се е увеличил с 11% в сравнение със същия период на миналата година.

Приходната част на държавния бюджет на страната за първото тримесечие е преизпълнена с 2,9%, а разходната е почти изпълнена.

А обемът на капиталовите инвестиции, насочени към развитие на националната икономика - като се имат предвид всички източници на финансиране (държавни, частни и чуждестранни) - е нарастнал с 25% спрямо първото тримесечие на 2023 година.

Новите свръхмодерни градове за милиарди долари в пустинята на Централна Азия

Новите свръхмодерни градове за милиарди долари в пустинята на Централна Азия

Това са новите мегаполиси на Туркменистан и Киргизстан