Въпреки натискът от страна на Щатите върху износа на Китай, през май месец общият търговски излишък на втората най-голяма икономика в света е нараснал повече от очакваното. За изминалия месец той достига 41,65 милиарда долара.

Според проучване на Reuters очакванията на анализаторите са били за такъв от не повече от 20,5 милиарда долара през май.

По-големият търговски излишък на страната при деноминирания в долари износ е постигнат въпреки по-слабо от очакваното представяне на износа.

През отчетения период в сравнение със същия месец на миналата годира експортът е нараснал с 1,1%, докато вносът е паднал с 8,5%.

Прогнозите на експертите бяха за свиване и на двата показателя с около 3,8 на сто.

За април месец Китай отчете търговски излишък в размер на 13,8 милиарда долара, което беше доста под очакванията за такъв от 35 милиарда долара. Отчасти причина за това беше растежа на вноса, достигнал 4 на сто.

През миналия месец конкретно излишъкът със САЩ се е увеличил до 26,89 милиарда долара от 21,01 милиарда долара през април.